Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Słownik Polsko-Chiński Kształt test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Kształt category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

krzywa =

píng

luǎnxíng
卵形

bābiānxíng
八边形

qǔxiàn
曲线
koło =

yuán

yuánzhùtǐ
圆柱体

língxíng
菱形

zhèngfāngxíng
正方形
sześcian =

lìfāngtǐ
立方体

jiǎozhuītǐ
角锥体

jiǎozhuītǐ
角锥体

bōlàngxíng
波浪形
luk =

sānjiǎoxíng
三角形

chángfāngxíng
长方形

píngmiàn
平面


płaski =

sānjiǎoxíng
三角形

xiàn
线

luǎnxíng
卵形

píng
kopuła =

bōlàngxíng
波浪形yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhuītǐ
圆锥体
sześciokąt =

liùbiānxíng
六边形

chángfāngxíng
长方形

zhèngfāngxíng
正方形

zhèngfāngxíng
正方形
fala =

píng

bōlàngxíng
波浪形

liùbiānxíng
六边形

jiǎozhuītǐ
角锥体
romb =

qībiānxíng
七边形

xíngzhuàng
形状

língxíng
菱形


trójkąt =

sānjiǎoxíng
三角形

wǔbiānxíng
五边形

qiútǐ
球体

jiǎozhuītǐ
角锥体
kula =

luóxuánxíng
螺旋形

bōlàngxíng
波浪形

qiútǐ
球体

jiǎozhuītǐ
角锥体
kształt =

língxíng
菱形

yuán dǐng xíng
圆顶状

jiǎozhuītǐ
角锥体

xíngzhuàng
形状
rura =

guān zhàng
管状

lìfāngtǐ
立方体

píngmiàn
平面

qībiānxíng
七边形
pięciokąt =

qiútǐ
球体

wǔbiānxíng
五边形

qiútǐ
球体

luóxuánxíng
螺旋形
pudełko =

jiǎozhuītǐ
角锥体

qǔxiàn
曲线

zhèngfāngxíng
正方形

píngmiàn
平面
spirala =

qǔxiàn
曲线

qībiānxíng
七边形

luóxuánxíng
螺旋形

wǔbiānxíng
五边形
siedmiokąt =

chángfāngxíng
长方形

qībiānxíng
七边形

luǎnxíng
卵形

zhèngfāngxíng
正方形
płaszczyzna =

zhèngfāngxíng
正方形

píng

xiàn
线

píngmiàn
平面
stożek =

lìfāngtǐ
立方体

yuánzhuītǐ
圆锥体

yuán

luóxuánxíng
螺旋形
prostokąt =

chángfāngxíng
长方形

jiǎozhuītǐ
角锥体

bōlàngxíng
波浪形

xíngzhuàng
形状
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles