jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse Tre test


You will now be tested on the Tre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


furu

sōngshù
松树

hútáoshù
胡桃树

lěngshān
冷杉

chìyáng
赤杨
gran

liǔshù
柳树

ānshù
桉树

bǎishù
柏树

yúnshān
云杉
skog

bǎishù
柏树

lín

hútáoshù
胡桃树

luòyèsōng
落叶松
nøttetre

suānchéngshù
酸橙树

cónglín
丛林

hútáoshù
胡桃树

liǔshù
柳树
skog

sōngshù
松树

sēnlín
森林

xuěsōng
雪松

yángshù
杨树
lind, storlind

shānmáojǔ
山毛榉

xuěsōng
雪松

suānchéngshù
酸橙树

yángshù
杨树
bjørk

huàshù
桦树

chìyáng
赤杨

sēnlín
森林

liǔshù
柳树
sedertre

xuěsōng
雪松

bǎishù
柏树

bǎishù
柏树

xiàngshù
橡树
poppel

sōngshù
松树

yángshù
杨树

lín

lěngshān
冷杉
piletre

chìyáng
赤杨

luòyèsōng
落叶松

bǎishù
柏树

liǔshù
柳树
lønnetre

suānchéngshù
酸橙树

fēng

xuěsōng
雪松

suānchéngshù
酸橙树
kastanjetre

lěngshān
冷杉

zǐshān
紫杉

lěngshān
冷杉

lìshù
梨树
bøketre

lìshù
梨树

sēnlín
森林

shānmáojǔ
山毛榉

luòyèsōng
落叶松
barlind

zǐshān
紫杉

ānshù
桉树

sēnlín
森林

luòyèsōng
落叶松
jungel

bǎishù
柏树

liǔshù
柳树

cónglín
丛林

zǐshān
紫杉
oretre

chìyáng
赤杨

sēnlín
森林

suānchéngshù
酸橙树

fēng
alm

xuěsōng
雪松

sōngshù
松树

sōngshù
松树


tre

shānmáojǔ
山毛榉

shù

sēnlín
森林

chìyáng
赤杨
sypress

cónglín
丛林

huàshù
桦树

bǎishù
柏树

sōngshù
松树
lerk

ānshù
桉树

luòyèsōng
落叶松

sōngshù
松树

liǔshù
柳树


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles