jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Norsk-Kinesisk Ordbok Krypdyr test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Krypdyr category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


svart mamba =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

bìhǔ
壁虎

xiǎngwěishé
响尾蛇

páxíng dòngwù
爬行动物
iguan =

mǎngshé
蟒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
krokodille =

èyú
鳄鱼

yǎnjìngshé
眼镜蛇

wángshé
王蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇
hale =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙

jiānyá
尖牙
skjell =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

mǎngshé
蟒蛇

lín

páxíng dòngwù
爬行动物
gekko =

èyú
鳄鱼

jùshé
巨蛇

bìhǔ
壁虎

jùshé
巨蛇
hoggtann =

èyú
鳄鱼

mǎngshé
蟒蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

jiānyá
尖牙
kvelerslange =

wángshé
王蛇

èyú
鳄鱼

páxíng dòngwù
爬行动物

shé
anakonda =

èyú
鳄鱼

xīyì
蜥蜴

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

mǎngshé
蟒蛇
firfisle =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

xīyì
蜥蜴

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

jùshé
巨蛇
krypdyr =

xīyì
蜥蜴

xīyì
蜥蜴

wángshé
王蛇

páxíng dòngwù
爬行动物
brilleslange =

xiǎngwěishé
响尾蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

wěiba
尾巴

yǎnjìngshé
眼镜蛇
klapperslange =

xiǎngwěishé
响尾蛇

jiānyá
尖牙

páxíng dòngwù
爬行动物

duǎnwěn`è
短吻鳄
alligator =

wěiba
尾巴

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

lín

duǎnwěn`è
短吻鳄
slange =

shé

páxíng dòngwù
爬行动物

lín

mǎngshé
蟒蛇
pytonslange =

shé

yǎnjìngshé
眼镜蛇

shé

jùshé
巨蛇
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles