jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Norsk-Kinesisk Ordbok Frukt test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Frukt category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


bringebær =

zǎoyēzi
枣椰子

zǎoyēzi
枣椰子

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

mù guā
木瓜
mango =

mù guā
木瓜

mángguǒ
芒果

zǎoyēzi
枣椰子

fènglí
风梨
pære =

pútáoyòu
葡萄柚

mángguǒ
芒果

yīngtao
樱桃


aprikos =

zǎoyēzi
枣椰子

xīhóngshì
西红柿

cǎoméi
草莓

xìng
nøtt =

lǐzi
李子

jiānguǒ
坚果

cùlì
醋栗

lǐzi
李子
fiken =

wúhuāguǒ
无花果

cùlì
醋栗

hēiméi
黑莓

gǎnlǎn
橄榄
tomat =

hēicùlì
黑醋栗

xìng

xīhóngshì
西红柿

jiānguǒ
坚果
fersken =

shuǐguǒ
水果

táo

xīhóngshì
西红柿

pútáoyòu
葡萄柚
solbær =

zǎoyēzi
枣椰子

mù guā
木瓜hēicùlì
黑醋栗
jordbær =

xīhóngshì
西红柿

mù guā
木瓜

cǎoméi
草莓

píngguǒ
苹果
stikkelsbær =

cùlì
醋栗

hēicùlì
黑醋栗

zǎoyēzi
枣椰子

pútáoyòu
葡萄柚
daddel =

zǎoyēzi
枣椰子

lǐzi
李子

lǐzi
李子


blåbær =

xīhóngshì
西红柿

shuǐguǒ
水果

pútáoyòu
葡萄柚

yuèjú
ananas =

fènglí
风梨

hēiméi
黑莓

lǐzi
李子

lǐzi
李子
frukt =

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

táo

wúhuāguǒ
无花果

shuǐguǒ
水果
oliven =

xiāngjiāo
香蕉

gǎnlǎn
橄榄

cǎoméi
草莓

fènglí
风梨
grapefrukt =

xiāngjiāo
香蕉

lǐzi
李子

pútáoyòu
葡萄柚

yīngtao
樱桃
plomme =fènglí
风梨

lǐzi
李子

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
kirsebær =

yuèjú

yīngtao
樱桃

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

yuèjú
sitrus =

gǎnlǎn
橄榄

yuèjú

pútáoyòu
葡萄柚

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles