jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Norsk-Kinesisk Ordbok Drikker test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Drikker category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


sider =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

píngguǒjiǔ
苹果酒

yǐnliào
饮料

nǎixī
奶昔
portvin =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

yǐnliào
饮料

xuělìjiǔ
雪梨酒
drikk =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

chá

yǐnliào
饮料

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
vann =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

shuǐ

jīwěijiǔ
鸡尾酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒
grønn te =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

qìshuǐ
汽水

chá

lǜ chá
绿茶
vin =

lǜ chá
绿茶

jīwěijiǔ
鸡尾酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
øl =

píjiǔ
啤酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

shuǐ

lǜ chá
绿茶
cocktail =

nǎixī
奶昔

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
vodka =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

fútèjiā
伏特加

chá

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
lagerøl =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
gin =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
vermut =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

lǜ chá
绿茶

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
saft =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

shuǐ

píngguǒjiǔ
苹果酒

nǎi
brandy =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

báilándì
白兰地

qìshuǐ
汽水
whisky =

nǎixī
奶昔

fútèjiā
伏特加

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
melk =

shuǐ

nǎi

píjiǔ
啤酒

nǎixī
奶昔
milkshake =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

nǎixī
奶昔

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

kāfēidòu
咖啡豆
kakao, varm sjokolade =

báilándì
白兰地

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píjiǔ
啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
te =

píngguǒjiǔ
苹果酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

chá

yǐnliào
饮料
mstout =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles