Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Tijd test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Tijd category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

gisteren =

zuó tiān
昨天

qián nián
前年

yìqiānnián
一千年

fēn
vorige week =

tiān

shàng zhōu
上周

liǎng xīngqī
两星期

míng tiān
明天
vierteen dagen =

yuè

jīn tiān
今天

liǎng xīngqī
两星期

shàng gè yuè
上个月
voorvorig jaar =

shínián
十年

qián nián
前年

shàng gè yuè
上个月

zhè zhōu
这周
maand =

fēn

yuè

shàng gè yuè
上个月

zuó tiān
昨天
uur =

qián tiān
前天

shàng gè yuè
上个月

tiān

xiǎoshí
小时
dag =

tiān

shàng zhōu
上周

zuó tiān
昨天

qù nián
去年
vanochtend =

qián nián
前年

fēn

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

qù nián
去年
minuut =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

qián tiān
前天

qián tiān
前天

fēn
morgen =

nián

míng tiān
明天

yuè

yìqiānnián
一千年
vorige jaar =

qù nián
去年

jīn tiān
今天

yuè

xīngqī, zhōu
星期, 周
eergisteren =

fēn

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

miǎo

qián tiān
前天
vandaag over een week =

zhè zhōu
这周

qù nián
去年

qián nián
前年

yìqiānnián
一千年
vorige maand =

shàng gè yuè
上个月

yìqiānnián
一千年

miǎo

míng tiān
明天
week =

tiān

shàng shàng gè yuè
上上个月

xīngqī, zhōu
星期, 周

qián nián
前年
tijd, keer =

shíjiān
时间

xiǎoshí
小时

miǎo

shínián
十年
duizend jaar =

yìqiānnián
一千年

yuè

míng tiān
明天

qián tiān
前天
decade, decennium =

zhè zhōu
这周

yuè

shínián
十年

miǎo
vandaag =

xiǎoshí
小时

jīn tiān
今天

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

nián
jaar =

shínián
十年

nián

shínián
十年

shínián
十年
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles