Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Tijd test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Tijd category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

gisteren =

fēn

fēn

zuó tiān
昨天

jīn tiān zǎo shàng
今天早上
maand =

zuó tiān
昨天

yuè

zuó tiān
昨天

zuó tiān
昨天
vorige week =

miǎo

shàng shàng gè yuè
上上个月

miǎo

shàng zhōu
上周
vanochtend =

qián tiān
前天

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

liǎng xīngqī
两星期

fēn
vorige maand =

qián tiān
前天

shàng shàng gè yuè
上上个月

shàng gè yuè
上个月

zuó tiān
昨天
eergisteren =

zhè zhōu
这周

zhè zhōu
这周

qián tiān
前天

jīn tiān
今天
seconde =

tiān

zhè zhōu
这周

shàng shàng gè yuè
上上个月

miǎo
jaar =

qián tiān
前天

nián

tiān

shàng shàng gè yuè
上上个月
dag =

fēn

qián tiān
前天

tiān

shàng gè yuè
上个月
duizend jaar =

qián tiān
前天

yìqiānnián
一千年

qián nián
前年

zuó tiān
昨天
minuut =

fēn

qián tiān
前天

zuó tiān
昨天

jīn tiān
今天
voorvorig jaar =

tiān

shíjiān
时间

qián nián
前年

nián
decade, decennium =

fēn

shínián
十年

zhè zhōu
这周

shàng gè yuè
上个月
voorvorig maand =

shàng gè yuè
上个月

nián

shàng shàng gè yuè
上上个月

qù nián
去年
vorige jaar =

qù nián
去年

xiǎoshí
小时

shàng shàng gè yuè
上上个月

xiǎoshí
小时
week =

jīn tiān
今天

nián

shàng zhōu
上周

xīngqī, zhōu
星期, 周
vandaag =

jīn tiān
今天

shàng zhōu
上周

yìqiānnián
一千年

nián
uur =

xiǎoshí
小时

zuó tiān
昨天

nián

shàng gè yuè
上个月
vierteen dagen =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

shàng zhōu
上周

zuó tiān
昨天

liǎng xīngqī
两星期
morgen =

míng tiān
明天

shíjiān
时间

jīn tiān
今天

liǎng xīngqī
两星期
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles