Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Vormen test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Vormen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

driehoek =

xíngzhuàng
形状

lìfāngtǐ
立方体

sānjiǎoxíng
三角形

guān zhàng
管状
cilinder =

jiǎozhuītǐ
角锥体xíngzhuàng
形状

yuánzhùtǐ
圆柱体
zevenhoek =

qībiānxíng
七边形

yuán dǐng xíng
圆顶状

luǎnxíng
卵形

lìfāngtǐ
立方体
doos =

luóxuánxíng
螺旋形

zhèngfāngxíng
正方形

lìfāngtǐ
立方体

píngmiàn
平面
spiraal =

luóxuánxíng
螺旋形

lìfāngtǐ
立方体

píng

píngmiàn
平面
kubus =

luǎnxíng
卵形

lìfāngtǐ
立方体

bābiānxíng
八边形


vlak =

luóxuánxíng
螺旋形

píngmiàn
平面

luóxuánxíng
螺旋形


kwadraat =

lìfāngtǐ
立方体

zhèngfāngxíng
正方形

xíngzhuàng
形状

luǎnxíng
卵形
vorm =

píng

guān zhàng
管状

xíngzhuàng
形状

luǎnxíng
卵形
vijfhoek =

píng

lìfāngtǐ
立方体

píng

wǔbiānxíng
五边形
zeshoek =

língxíng
菱形

píng

liùbiānxíng
六边形

zhèngfāngxíng
正方形
buis =

zhèngfāngxíng
正方形

xíngzhuàng
形状

guān zhàng
管状

sānjiǎoxíng
三角形
curve =

qǔxiàn
曲线

xiàn
线

guān zhàng
管状

guān zhàng
管状
vierkant =

zhèngfāngxíng
正方形

guān zhàng
管状

chángfāngxíng
长方形

qǔxiàn
曲线
boog =

qībiānxíng
七边形

guān zhàng
管状qiútǐ
球体
tube =

yuánzhuītǐ
圆锥体

guān zhàng
管状

bābiānxíng
八边形

qiútǐ
球体
piramide =

luǎnxíng
卵形

zhèngfāngxíng
正方形

jiǎozhuītǐ
角锥体

luóxuánxíng
螺旋形
ruit =

língxíng
菱形

píng

píng

sānjiǎoxíng
三角形
sfeer =

xíngzhuàng
形状

píng

xiàn
线

qiútǐ
球体
achthoek =

lìfāngtǐ
立方体

jiǎozhuītǐ
角锥体

píng

bābiānxíng
八边形
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles