Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Plant test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Plant category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cactus =

xiānrénzhǎng
仙人掌shuǐguǒ
水果

zǐ fáng
子房
schors =

shùzhī
树枝

shūcài
蔬菜

jīng

shùpí
树皮
bladsteel =

shùpí
树皮

pí kǒng
皮孔

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部


varen =

juélèi
蕨类

jīnghuāè
花萼
bloemblad =

shù, mù
树, 木

huābàn
花瓣

shuǐguǒ
水果

zhíwù
植物
vrucht, fruit =

huā

shuǐguǒ
水果

shūcài
蔬菜

huā zhù
花柱
blad =shùpí
树皮

cǎo

zǐ fáng
子房
tak =

cǎoběn zhíwù
草本植物

xiānrénzhǎng
仙人掌

shùzhī
树枝

huāè
花萼
plant =

pí kǒng
皮孔

juélèi
蕨类

zhíwù
植物

huāè
花萼
bloemkroond =

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā guàn
花冠

jīng


stempel =

cǎoběn zhíwù
草本植物

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā

zhù tóu
柱头
lenticel =

cǎoběn zhíwù
草本植物

gēn

shùzhī
树枝

pí kǒng
皮孔
knop =

xióng ruǐ
雄蕊

cǎoběn zhíwù
草本植物
gras =

shuǐguǒ
水果

cǎoběn zhíwù
草本植物

jīng

cǎo
boom =

shù, mù
树, 木

zhù tóu
柱头

huā

cǎoběn zhíwù
草本植物
vruchtbeginsel =

xiānrénzhǎng
仙人掌

shūcài
蔬菜zǐ fáng
子房
wortel =

gēn

huā

huā

juélèi
蕨类
kelkblad =

huāè
花萼huā

shūcài
蔬菜
kruid =

gēn

cǎoběn zhíwù
草本植物

gēn

huā
bloem =

huā

huāè
花萼

shuǐguǒ
水果

zǐ fáng
子房
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles