Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Zoogdier test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Zoogdier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mouse =

shǔ

zhū

dàxīngxīng
大猩猩

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊
mol =

yǎnshǔ
鼹鼠

shuǐtǎ
水獭

shǔ

dàishǔ
袋鼠
zoogdier =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

dàxīngxīng
大猩猩

túnshǔ
豚鼠

běijíxióng
北极熊
panter =

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

túnshǔ
豚鼠

fèifèi
狒狒

hēibào
黑豹
stekelvarken =

gǒu

cìwèi
刺猬

háozhū
豪猪

jiā chù
家畜
kameel =

jiā chù
家畜

fèifèi
狒狒

luòtuo
骆驼

fèifèi
狒狒
zebra =

bānmǎ
斑马

dàishǔ
袋鼠běijíxióng
北极熊
buffel =

mí hóu
猕猴

lèirényuán
类人猿

shuǐniú
水牛

dàshǔ
大鼠
hamster =

niú

cāngshǔ
仓鼠shuǐtǎ
水獭
big =

yáng

gǒu

yǒu dài dòngwù
有袋动物

zhū
rinoceros, neushoorn =

xīniú
犀牛

shānyáng
山羊

bānmǎ
斑马

huān
otter =

mí hóu
猕猴

xīngxīng
猩猩

shuǐtǎ
水獭

zhū
oliphant =

hélí
河狸

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

xīngxīng
猩猩

xiàng
koe =

yěniú
野牛

cāngshǔ
仓鼠

niú

yǎnshǔ
鼹鼠
spitsmuis =

zhū

bānmǎ
斑马

qú jīng
鼩鼱

xīniú
犀牛
varken =

yěniú
野牛

zhū

xīngxīng
猩猩

běijíxióng
北极熊
jaguar =

zhū

xīniú
犀牛

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

chángjǐnglù
长颈路
hond =

xīngxīng
猩猩

yǒu dài dòngwù
有袋动物

gǒu

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
guinees biggetje =

huān

túnshǔ
豚鼠

hóu

cāngshǔ
仓鼠
paard =

cāngshǔ
仓鼠

zhūháozhū
豪猪
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles