Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Woonkamer test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Woonkamer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

spreker =

dēng

dēng

pínggāng
屏冈

yángshēngqì
扬声器
sofa =

huìhuà
绘画

lùxiàngjī
录象机

dēng

shāfā
沙发
tafel =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

zhuōzi
桌子

diànshì
电视

huìhuà
绘画
lade =

zhuōzi
桌子

lùxiàngjī
录象机

chōutì
抽屉

pínggāng
屏冈
licht =

yángshēngqì
扬声器

yángshēngqì
扬声器

lùxiàngjī
录象机

dēng
televisie =

yǐzi
椅子

bìlú
壁炉

guìchú
柜橱

diànshì
电视
stoel =

yǐzi
椅子

chōutì
抽屉

yángshēngqì
扬声器

lùxiàngjī
录象机
video =

lùxiàngjī
录象机

zhàopiàn
照片

chōutì
抽屉

yǐzi
椅子
haardstede =

chōutì
抽屉

guìchú
柜橱

bìlú
壁炉

dēng
kast =

yǐzi
椅子

dēng

guìchú
柜橱

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
vloerkleed =

dìtǎn
地毯

diànshì
电视

huìhuà
绘画

diànshì
电视
woonkamer =

qǐjūshì
起居室

diànshì
电视

chōutì
抽屉

dēng
haard =

dìtǎn
地毯

bìlú
壁炉

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

bìlú
壁炉
beeldscherm =

dìtǎn
地毯

pínggāng
屏冈

jìsuànjī
计算机

bìlú
壁炉
schuiflade, de lade =

shāfā
沙发

diànshì
电视

yángshēngqì
扬声器

chōutì
抽屉
computer =

dēng

zhàopiàn
照片

jìsuànjī
计算机

dēng
fotografie =

zhuōzi
桌子

jìsuànjī
计算机

zhàopiàn
照片

shōuyīnjī
收音机
schilderij =

huìhuà
绘画

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

yángshēngqì
扬声器
radio =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

shōuyīnjī
收音机

yángshēngqì
扬声器

bìlú
壁炉
lamp =

dēng

huìhuà
绘画

zhuōzi
桌子

yángshēngqì
扬声器
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles