Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Woonkamer test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Woonkamer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lade =

chōutì
抽屉

zhàopiàn
照片

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

pínggāng
屏冈
radio =

pínggāng
屏冈

dìtǎn
地毯

shōuyīnjī
收音机

zhàopiàn
照片
licht =

pínggāng
屏冈

dēng

zhuōzi
桌子

qǐjūshì
起居室
video =

lùxiàngjī
录象机

dēng

yǐzi
椅子

shāfā
沙发
spreker =

yángshēngqì
扬声器

chōutì
抽屉

lùxiàngjī
录象机

shōuyīnjī
收音机
woonkamer =

pínggāng
屏冈

dēng

qǐjūshì
起居室

zhàopiàn
照片
haard =

guìchú
柜橱

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

huìhuà
绘画

zhàopiàn
照片
fotografie =

shōuyīnjī
收音机

zhàopiàn
照片

chōutì
抽屉

yǐzi
椅子
kast =

huìhuà
绘画

dìtǎn
地毯

dēng

guìchú
柜橱
beeldscherm =

lùxiàngjī
录象机

dìtǎn
地毯

pínggāng
屏冈

dìtǎn
地毯
sofa =

jìsuànjī
计算机

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

shāfā
沙发

shōuyīnjī
收音机
stoel =

lùxiàngjī
录象机

yǐzi
椅子

bìlú
壁炉

bìlú
壁炉
televisie =

bìlú
壁炉

diànshì
电视

chōutì
抽屉

dēng
schuiflade, de lade =

chōutì
抽屉

bìlú
壁炉

dēng

shāfā
沙发
tafel =

dēng

pínggāng
屏冈

zhuōzi
桌子

qǐjūshì
起居室
haardstede =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

shōuyīnjī
收音机

dēng

bìlú
壁炉
vloerkleed =

dìtǎn
地毯

pínggāng
屏冈

yángshēngqì
扬声器

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
schilderij =

huìhuà
绘画

jìsuànjī
计算机

chōutì
抽屉

dìtǎn
地毯
computer =

shāfā
沙发

yǐzi
椅子

jìsuànjī
计算机

zhuōzi
桌子
lamp =

bìlú
壁炉

dēng

dìtǎn
地毯

huìhuà
绘画
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles