Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Keuken test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Keuken category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

schaal =

cānchā
餐叉

huǒlú
火炉

kǎojià
烤架

wǎn
oven =

kǎoxiāng
烤箱

kǎojià
烤架

guìchú
柜橱

chádié
茶碟
kast =

chōutì
抽屉

bōlibēi
玻璃被

guìchú
柜橱

xǐyījī
洗衣机
schuiflade =

kǎojià
烤架

chí

chōutì
抽屉

chú guì
橱柜
rooster =

chú guì
橱柜

kǎojià
烤架

shuǐhú
水壶

xǐdícáo
洗涤槽
bordje =

chōutì
抽屉

kuàizi
筷子

chádié
茶碟

huǒlú
火炉
plaat =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

pánzi
盘子

xǐyījī
洗衣机

dāo
stoel =

yǐzi
椅子

xǐdícáo
洗涤槽

kuàizi
筷子

xǐwǎnjī
洗碗机
mes =

chōutì
抽屉

dāo

shuǐhú
水壶

guìchú
柜橱
kachel =

xǐdícáo
洗涤槽

chádié
茶碟

huǒlú
火炉

cānchā
餐叉
kop =

kuàizi
筷子

bēizi
杯子

chúfáng
厨房

dāo
blad =

xǐdícáo
洗涤槽

tuōpán
托盘

shuǐhú
水壶

cānchā
餐叉
pollepel =

wēibōlú
微波炉

dāo

chángbǐngsháozi
长柄勺子

kǎoxiāng
烤箱
afwasmachine =

xǐwǎnjī
洗碗机

chúfáng
厨房

shuǐhú
水壶

yǐzi
椅子
fornuis =

huǒlú
火炉

kǎojià
烤架

bōlibēi
玻璃被

chú guì
橱柜
lepel =

chádié
茶碟

chí

huǒlú
火炉

chádié
茶碟
mixer =

yǐzi
椅子

chú guì
橱柜

hùnhézhě
混合着

pánzi
盘子
schoteltje =

chádié
茶碟

chōutì
抽屉

bōlibēi
玻璃被

yǐzi
椅子
container =

bēizi
杯子

xǐdícáo
洗涤槽

chú guì
橱柜

chádié
茶碟
ketel =

chí

shuǐhú
水壶

cānchā
餐叉

chōutì
抽屉
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles