Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Keuken test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Keuken category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

keuken =

kǎojià
烤架

chángbǐngsháozi
长柄勺子

chúfáng
厨房

bēizi
杯子
pollepel =

kǎojià
烤架

chí

guìchú
柜橱

chángbǐngsháozi
长柄勺子
wasmachine =

xǐyījī
洗衣机chúfáng
厨房

xǐwǎnjī
洗碗机
fornuis =

wǎn

huǒlú
火炉

dāo

chúfáng
厨房
plaat =

xǐyījī
洗衣机

pánzi
盘子

wǎn

chōutì
抽屉
container =

chú guì
橱柜wēibōlú
微波炉

huǒlú
火炉
mes =

cānchā
餐叉

dāo

shuǐhú
水壶

bēizi
杯子
vork =

chúfáng
厨房

cānchā
餐叉

wǎn

kǎoxiāng
烤箱
magnetronoven =

wēibōlú
微波炉

wǎn

xǐyījī
洗衣机

xǐdícáo
洗涤槽
lade =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

chōutì
抽屉

kǎojià
烤架

chí
eetstokje =

huǒlú
火炉

kuàizi
筷子

chádié
茶碟

xǐdícáo
洗涤槽
schoteltje =

huǒlú
火炉

huǒlú
火炉

chádié
茶碟

hùnhézhě
混合着
bordje =

shuǐhú
水壶

xǐyījī
洗衣机

chádié
茶碟

chángbǐngsháozi
长柄勺子
gootsteen =

huǒlú
火炉

xǐdícáo
洗涤槽
mixer =

chí

chōutì
抽屉

chí

hùnhézhě
混合着
afwasmachine =

bōlibēi
玻璃被

huǒlú
火炉

chúfáng
厨房

xǐwǎnjī
洗碗机
rooster =

yǐzi
椅子

xǐwǎnjī
洗碗机

kǎojià
烤架

guìchú
柜橱
schaal =

kǎojià
烤架

wǎn

bēizi
杯子

chú guì
橱柜
kop =

xǐdícáo
洗涤槽

bēizi
杯子

chí

chí
stoel =

shuǐhú
水壶

yǐzi
椅子

chí

dāo
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles