Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Jewelen test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Jewelen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

oorring =

liànzi
链子

hóngbǎoshí
红宝石

shíliúshí
石榴石

ěrhuán
耳环
opaal, opaalsteen =

xiǎo hé
小盒

dànbáishí
蛋白石

zuànshí
钻石

bǎoshí
宝石
platina =

ěrhuán
耳环

jīnshǔ
金属

dànbáishí
蛋白石

bó, báijīn
铂, 白金
zilver =

shǒubiǎo
手表

yín

xiǎo hé
小盒

zuànshí
钻石
halsketting =

hóngbǎoshí
红宝石

zuànshí
钻石

xiàngliàn
项链

bǎoshí
宝石
broche =

bó, báijīn
铂, 白金

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

xiōngzhēn
胸针

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
granaatsteen =

yín

lánbǎoshí
蓝宝石

shíliúshí
石榴石

xiōngzhēn
胸针
robijn =

ěrhuán
耳环

bǎoshí
宝石

hóngbǎoshí
红宝石

jīn
metaal =

bǎoshí
宝石

xiǎo hé
小盒

jīnshǔ
金属

liànzi
链子
horloge =

xiǎo hé
小盒

bó, báijīn
铂, 白金

shǒubiǎo
手表

ěrhuán
耳环
ring =

xiàngliàn
项链

zuànshí
钻石

shǒubiǎo
手表

jièzhǐ
戒指
jewelen =

bó, báijīn
铂, 白金

shǒubiǎo
手表

bó, báijīn
铂, 白金

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
juweel =

xiǎo hé
小盒

bǎoshí
宝石

hóngbǎoshí
红宝石

shíliúshí
石榴石
medaillon =

xiǎo hé
小盒

xiàngliàn
项链

xiàngliàn
项链

jīnshǔ
金属
diamant =

jīnshǔ
金属

xiōngzhēn
胸针

ěrhuán
耳环

zuànshí
钻石
saffier =

ěrhuán
耳环

lánbǎoshí
蓝宝石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

zuànshí
钻石
ketting =

jièzhǐ
戒指

liànzi
链子

xiǎo hé
小盒

zuànshí
钻石
goud =

jīn

hóngbǎoshí
红宝石

xiàngliàn
项链

jīnshǔ
金属
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles