Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Jewelen test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Jewelen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

goud =

zuànshí
钻石

xiōngzhēn
胸针

liànzi
链子

jīn
opaal, opaalsteen =

dànbáishí
蛋白石

liànzi
链子

xiàngliàn
项链

xiǎo hé
小盒
robijn =

ěrhuán
耳环

hóngbǎoshí
红宝石

lánbǎoshí
蓝宝石

dànbáishí
蛋白石
ketting =

xiàngliàn
项链

jièzhǐ
戒指

xiōngzhēn
胸针

liànzi
链子
ring =

jīn

xiàngliàn
项链

jièzhǐ
戒指

xiǎo hé
小盒
platina =

bó, báijīn
铂, 白金

xiōngzhēn
胸针

liànzi
链子

bǎoshí
宝石
metaal =

lánbǎoshí
蓝宝石

zuànshí
钻石

yín

jīnshǔ
金属
juweel =

xiōngzhēn
胸针

bó, báijīn
铂, 白金

xiàngliàn
项链

bǎoshí
宝石
granaatsteen =

shíliúshí
石榴石

xiǎo hé
小盒

xiǎo hé
小盒

bǎoshí
宝石
oorring =

ěrhuán
耳环

jīnshǔ
金属

yín

yín
jewelen =

jièzhǐ
戒指

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

jīnshǔ
金属

xiàngliàn
项链
zilver =

yín

bǎoshí
宝石

jièzhǐ
戒指

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
diamant =

liànzi
链子

liànzi
链子

zuànshí
钻石

dànbáishí
蛋白石
medaillon =

xiàngliàn
项链

xiǎo hé
小盒

hóngbǎoshí
红宝石

dànbáishí
蛋白石
halsketting =

shíliúshí
石榴石

jīnshǔ
金属

xiàngliàn
项链

liànzi
链子
broche =

dànbáishí
蛋白石

xiōngzhēn
胸针

bó, báijīn
铂, 白金

shíliúshí
石榴石
saffier =

ěrhuán
耳环

ěrhuán
耳环

lánbǎoshí
蓝宝石

bǎoshí
宝石
horloge =

dànbáishí
蛋白石

liànzi
链子

shǒubiǎo
手表

xiōngzhēn
胸针
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles