Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Insekt test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Insekt category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

spin, spinnekop =

huángfēng
黄蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wúgōng
蜈蚣

zhīzhū
蜘蛛
luis =

é

xiēzi
蝎子

qīngtíng
蜻蜓

shī
wesp =

xiēzi
蝎子

huángfēng
黄蜂

shī

cāngyíng
苍蝇
waterjuffer =

shī

qīngtíng
蜻蜓

máochóng
毛虫

mìfēng
蜜蜂
muskiet =

wén

máyǐ
蚂蚁

zhāngláng
蟑螂

máyǐ
蚂蚁
rups =

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫

zhūxínggāng
蛛形纲

máyǐ
蚂蚁
insekt =

rùi

shī

kūnchóng
昆虫

zhùmùchóng
蛀木虫
krekel =

wén

wúgōng
蜈蚣

xīshuài
蟋蟀

wén
mug =

é

wén

rùi

é
kakkerlak =

jiǎchóng
甲虫

húdié
蝴蝶

húdié
蝴蝶

zhāngláng
蟑螂
oorworm =

xīshuài
蟋蟀

wúgōng
蜈蚣

zhùmùchóng
蛀木虫

kūnchóng
昆虫
steekmug =

mìfēng
蜜蜂

rùi

húdié
蝴蝶

wén
kapel =

huángfēng
黄蜂

rùi

húdié
蝴蝶

zhāngláng
蟑螂
bij =

mìfēng
蜜蜂

zhūxínggāng
蛛形纲

kūnchóng
昆虫

huángfēng
黄蜂
wandluis =

qīngtíng
蜻蜓

wén

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xīshuài
蟋蟀
scorpioen =

qīngtíng
蜻蜓

xiēzi
蝎子

qīngtíng
蜻蜓

rùi
spinachtigen =

shī

shī

zhūxínggāng
蛛形纲

wén
mier =

shī

máyǐ
蚂蚁

wén

huángfēng
黄蜂
houtworm =

húdié
蝴蝶

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhùmùchóng
蛀木虫

húdié
蝴蝶
vlieg =

wén

é

cāngyíng
苍蝇

zhùmùchóng
蛀木虫
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles