Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Voedsel test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Voedsel category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

suiker =

táng

guǒ xiànbǐng
果馅饼

shuǐzhǔ
水煮

shuǐ
margarine =

wèi zhǔguò de
未煮过的

rénzào huángyóu
人造黄油

kǎo

huángyóu
黄油
pocheren =

shuǐzhǔ
水煮sānmíngzhì
三明治

pēngtiáo
烹调
bloem, meel =

miànfěn
面粉

tiánshí
甜食càiyáo
菜肴
grilleren =

bīngqílín
冰淇淋

sōnggāo
松糕

shíwù
食物

zhì
sandwich =

wèi zhǔguò de
未煮过的

shíwù
食物

càiyáo
菜肴

sānmíngzhì
三明治
azijn =

sōnggāo
松糕

gānlàobǐng
干酪饼
boter =làobǐng
烙饼

huángyóu
黄油

hújiāofěn
胡椒粉
wijn =pútaojiū
葡萄酒

Yìdàlì miànshí
意大利面食

làobǐng
烙饼
pannekoek =

yán

sōnggāo
松糕

shuǐzhǔ
水煮

làobǐng
烙饼
vis =

dùn ròu
炖肉

càiyáo
菜肴

làobǐng
烙饼


eventjes koken =

wēi

gānlàobǐng
干酪饼pēngtiáo
烹调
ijs =

gānlàobǐng
干酪饼

zhì

bīngqílín
冰淇淋

pèiliào
配料
voedsel, eten =

tángguǒ
糖果

gālí
咖喱

pēngtiáo
烹调

shíwù
食物
keuken =wēi

làobǐng
烙饼

pēngtiáo
烹调
soep =

hújiāofěn
胡椒粉

càiyáo
菜肴

dùn ròu
炖肉

tāng, gēng
汤, 羹
kwarktaart =

sānmíngzhì
三明治

pēngtiáo
烹调

gānlàobǐng
干酪饼

pēngtiáo
烹调
pasta =

wēi

huángyóu
黄油

tāng, gēng
汤, 羹

Yìdàlì miànshí
意大利面食
rauw, ongekookt =

bīngqílín
冰淇淋

wèi zhǔguò de
未煮过的

pēngtiáo
烹调


zout =Yìdàlì miànshí
意大利面食

táng

yán
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles