Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Voedsel test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Voedsel category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

stoofpot =

dùn ròu
炖肉

wēi

rénzào huángyóu
人造黄油

gānlàobǐng
干酪饼
water =

zhì

shuǐ

shíwù
食物

tiánshí
甜食
ingredient =hújiāofěn
胡椒粉

pèiliào
配料

rénzào huángyóu
人造黄油
kerrie =

tiánshí
甜食

pēngtiáo
烹调

gālí
咖喱

shuǐ
kwarktaart =

shíwù
食物

gānlàobǐng
干酪饼

càiyáo
菜肴

zhì
eventjes koken =

hújiāofěn
胡椒粉

yán

ròu

wēi
rauw, ongekookt =

ròu

shíwù
食物

hújiāofěn
胡椒粉

wèi zhǔguò de
未煮过的
Moskovisch gebak =

dùn ròu
炖肉

dùn ròu
炖肉

sōnggāo
松糕

tāng, gēng
汤, 羹
bloem, meel =

shíwù
食物

pèiliào
配料

pèiliào
配料

miànfěn
面粉
koken =

kǎo

táng

zhǔ

tángguǒ
糖果
ijs =

kǎo

rénzào huángyóu
人造黄油

bīngqílín
冰淇淋

huángyóu
黄油
pasta =

hújiāofěn
胡椒粉

Yìdàlì miànshí
意大利面食tāng, gēng
汤, 羹
desert =

tiánshí
甜食

sōnggāo
松糕

wēi

shuǐzhǔ
水煮
pudding =sōnggāo
松糕

càiyáo
菜肴

guǒ xiànbǐng
果馅饼
boter =

huángyóu
黄油

shuǐ

miànfěn
面粉

miànfěn
面粉
roosteren =

huángyóu
黄油shuǐzhǔ
水煮

kǎo
schalen =

shuǐ

càiyáo
菜肴

tāng, gēng
汤, 羹

pēngtiáo
烹调
voedsel, eten =

wēi

dùn ròu
炖肉

shíwù
食物

càiyáo
菜肴
grilleren =

gālí
咖喱

zhìshuǐzhǔ
水煮
sandwich =

gālí
咖喱

guǒ xiànbǐng
果馅饼

Yìdàlì miànshí
意大利面食

sānmíngzhì
三明治
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles