Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Bloem test

Currently 58 users online.

You will now be tested on the Bloem category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

gloxinia =

xiānkèlái
仙客来

hànjīnlián
旱金莲

méiguì
玫瑰

dà yán tóng
大岩桐
gele narcis =

xiānkèlái
仙客来

huángshuǐxiān
黄水仙

xiùqiúhuā
绣球花

méiguì
玫瑰
zinnia =

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

bǎi rì cǎo
百日草

dàlìjú
大麗菊

xiānkèlái
仙客来
sneeuwklokje =

yínliánhuā
银莲花属

púgōngyīng
蒲公英

yīyèlán
一叶兰

xuělián
雪莲
paardebloem =

huángshuǐxiān
黄水仙

xiānkèlái
仙客来

púgōngyīng
蒲公英

júhuā
菊花
tulp =

huángshuǐxiān
黄水仙

júhuā
菊花

yùjīnxiāng
郁金香

yínliánhuā
银莲花属
narcis =

shuǐxiānshǔ
水仙属

yīngsù
罂粟

xiàngrìkuí
向日葵

yínliánhuā
银莲花属
ridderspoor =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

huángshuǐxiān
黄水仙

fēi yàn cǎo
飞燕草

yínliánhuā
银莲花属
goudsbloem =

lánhuā
兰花

dùjuān
杜鹃

jīnzhǎnhuā
金盏花

dàlìjú
大麗菊
azalea =

dùjuān
杜鹃

lánhuā
兰花

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

chújú
雏菊
dahlia =

dùjuān
杜鹃

lánhuā
兰花

dàlìjú
大麗菊

bǎi rì cǎo
百日草
papaver =

dà yán tóng
大岩桐

bǎihé
百合

yīngsù
罂粟

dàlìjú
大麗菊
aster =

bǎi rì cǎo
百日草

xiùqiúhuā
绣球花

zǐwǎn
紫菀

dīngxiāng
丁香
wilde hyacint =

dīngxiāng
丁香

bǎihé
百合

yě fēng xìn zǐ
野风信子

xiānkèlái
仙客来
cyclaam, cyclamen =

xiùqiúhuā
绣球花

xiānkèlái
仙客来

jiàn lán
剑兰

yùjīnxiāng
郁金香
fuchsia =

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

dīngxiāng
丁香

yínliánhuā
银莲花属

xiùqiúhuā
绣球花
hyacint =

yīyèlán
一叶兰

dīngxiāng
丁香

hànjīnlián
旱金莲

fēngxìnzǐ
风信子
bloem =

huā

huángshuǐxiān
黄水仙

fēngxìnzǐ
风信子

bǎihé
百合
oostindische kers, waterkers =

púgōngyīng
蒲公英

xiùqiúhuā
绣球花

lánhuā
兰花

hànjīnlián
旱金莲
lupin(e) =

yǔshàndòu
羽扇豆

púgōngyīng
蒲公英

shuǐxiānshǔ
水仙属

xiùqiúhuā
绣球花
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles