Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Bloem test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Bloem category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

sneeuwklokje =

jīnzhǎnhuā
金盏花

yínliánhuā
银莲花属

xuělián
雪莲


gladiool =

hànjīnlián
旱金莲

xiàngrìkuí
向日葵

yīngsù
罂粟

jiàn lán
剑兰
sering =

méiguì
玫瑰

dīngxiāng
丁香

méiguì
玫瑰

jīnzhǎnhuā
金盏花
goudsbloem =

jīnzhǎnhuā
金盏花

púgōngyīng
蒲公英

dà yán tóng
大岩桐

yīyèlán
一叶兰
cyclaam, cyclamen =

jīnzhǎnhuā
金盏花

xiānkèlái
仙客来

fēi yàn cǎo
飞燕草

shuǐxiānshǔ
水仙属
zonnebloem =

zǐwǎn
紫菀

xiàngrìkuí
向日葵

shuǐxiānshǔ
水仙属

jiàn lán
剑兰
begonia =

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

xiānkèlái
仙客来

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

xiùqiúhuā
绣球花
chrysant =

xiānkèlái
仙客来

júhuā
菊花

lánhuā
兰花

zǐwǎn
紫菀
fuchsia =

dàlìjú
大麗菊

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

shuǐxiānshǔ
水仙属

dùjuān
杜鹃
bloem =

méiguì
玫瑰

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

huā

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
petunia =

dàlìjú
大麗菊

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xuělián
雪莲
gele narcis =

jīnzhǎnhuā
金盏花

júhuā
菊花

yùjīnxiāng
郁金香

huángshuǐxiān
黄水仙
oostindische kers, waterkers =

huāhànjīnlián
旱金莲

yùjīnxiāng
郁金香
ridderspoor =

dà yán tóng
大岩桐

hànjīnlián
旱金莲

zǐwǎn
紫菀

fēi yàn cǎo
飞燕草
papaver =

júhuā
菊花

yě fēng xìn zǐ
野风信子

yīngsù
罂粟

jīnzhǎnhuā
金盏花
lupin(e) =

huángshuǐxiān
黄水仙

yǔshàndòu
羽扇豆

yínliánhuā
银莲花属

yínliánhuā
银莲花属
gloxinia =

púgōngyīng
蒲公英

dà yán tóng
大岩桐

jiàn lán
剑兰

yùjīnxiāng
郁金香
paardebloem =

jīnzhǎnhuā
金盏花yùjīnxiāng
郁金香

púgōngyīng
蒲公英
aspidistra =

yīyèlán
一叶兰

dà yán tóng
大岩桐

xiàngrìkuí
向日葵

dà yán tóng
大岩桐
hyacint =

fēngxìnzǐ
风信子

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xiānkèlái
仙客来

hànjīnlián
旱金莲
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles