Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Vis test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Vis category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

schulpwerk =

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

shànbèi
扇贝xiè
haai =

ténghú
藤壶

shāyú
鲨鱼

jīnqiāngyú
金枪鱼


schaaldier =

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

shāyú
鲨鱼

jīnyú
金鱼

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
vis =hēixiànxuě
黑线鳕

jīnyú
金鱼

jīnyú
金鱼
garnaal =

shàn, màn
鳝, 鳗

xiǎoxiā
小虾

shāyú
鲨鱼

jīnyú
金鱼
pijlinktvis =

qīng

xiè

jīnyú
金鱼

yóuyú
鱿鱼
koraal =

yáo kē
鳐科

shānhú
珊瑚

xiè

xuě
oester =lǐyú
鲤鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

zūnyú
鳟鱼
baars =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

jīnyú
金鱼

guī


zeewolf, de meerval =

qīng

niánfǎng mù
鲇形目

shànbèi
扇贝

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
zeekreeft =

lóngxiā
龙虾

guī

gǒuyú
狗鱼

jīnyú
金鱼
schol =

zhāngyú
章鱼

dié

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

zhāngyú
章鱼
schelvis =hēixiànxuě
黑线鳕

ténghú
藤壶

lóngxiā
龙虾
snoek =

lǐyú
鲤鱼

gǒuyú
狗鱼

jīnyú
金鱼

biān yú
蝙鱼
krab =

niánfǎng mù
鲇形目

xiè

gǒuyú
狗鱼

jīnqiāngyú
金枪鱼
zalm =

xuě

guī

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
goudvis =

guī

jīnyú
金鱼

niánfǎng mù
鲇形目

shāyú
鲨鱼
heilbot =

dàbǐmùyú
大比目鱼

fēiyú
鲱鱼

yóuyú
鱿鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
kabeljauw =

zhāngyú
章鱼

xuě

shàn, màn
鳝, 鳗

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物
kamschelp =

xuě

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

zūnyú
鳟鱼

shànbèi
扇贝
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles