Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Elements test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

francium =

fāng



lǎo

jiǎ
uranium =

yóu

xiù



nǎi
antimonium =

qīng

làn



yóu
titanium, titaan =

tài

yǒu




koolstof =



tàn




platina =

duǒ



xiān

hài
einsteinium =

fèi

diǎn

āi

niè
astatium =



nuǒ

lái


atomisch =





yuánzǐde
原字的


praseodymium =

měng





tiě
mangaan =

měng

yuánsù
元素

měi

huò
koper =

nǎi

lái

tóng

qīng
calcium =

yuánzǐde
原字的

gài

bèi

léi
zink =

tàn

xīn



mén
goud =

yuánzǐ
原子

fāng

jīn


cerium =

làn



shì

péng
terbium =



huò

lìn

ā
niobium =








tin =





péi

niè
krypton =

diū

fāng




Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles