Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Elements test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

einsteinium =lìn

āi

jiǎ
krypton =

niè

shàn
ijzer =

tiě

dōng
lutetium =

yǒu

xīn

měng


radium =

qīng

měi

léi


technetium =

fāng

xiù

diànzǐ
电子


waterstof =

qīng

mén
arsenicum =

láo

shēnyuánsù
元素
neon =

fán

lǎo

nǎi

mén
americium =méi
palladium =jiā

niè


tin =xīn

huò


fosfor =

tóngdàn

lìn
niobium =tài
bismut =lǎoyǎng
zink =

xīnfāng

tóng
californium =kāi

yuánzǐ
原子

diànzǐ
电子
mangaan =měng

zhìzǐ
质子

zhìzǐ
质子
boor =

péng

kāi

yǎng

yóu
natrium =huò

fèi


Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles