Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Land test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Land category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Ethiopië =

bā xī
巴西

kē mó luó
科摩罗

āi sāi é bǐ yà
埃塞俄比亚

gé lín nà dá
格林纳达
Panama =

xiǎo cūn zhuāng
小村庄

yá mǎi jiā
牙买加

yuè nán
越南

bā ná mǎ
巴拿马
Taiwan =

hǎi dì
海地

tái wān
台湾

hóng dōu lā sī
洪都拉斯

xiǎo cūn zhuāng
小村庄
Costa Rica =

gē sī dá lí jiā
哥斯达黎加

jiā péng
加蓬

duō gē
多哥

shèng lú xī yà dǎo
圣卢西亚岛
Nepal =

ní bó ěr
尼泊尔

bō lán
波兰

hā sà kè sī tǎn
哈萨克斯坦

duō gē
多哥
Bulgarije =

bǎo jiā lì yà
保加利亚

bú dān
不丹

jí bù tí
吉布提

shèng lú xī yà dǎo
圣卢西亚岛
Grenada =

gé lín nà dá
格林纳达

ní rì ěr
尼日尔

nà mǐ bǐ yà
纳米比亚

ní dé lán (hé lán )
尼德兰(荷兰)
Bangladesh =

shā tè ā lā bó
沙特阿拉伯

mèng jiā lā guó
孟加拉国

mín zhòng, dà zhòng
民众, 大众

fěi jì
斐济
Libië =

lì bǐ yà
利比亚

bǐ lì shí
比利时

sāi shé ěr
塞舌尔

āi jí
埃及
Sri Lanka =

sī lǐ lán kǎ
斯里兰卡

gē lún bǐ yà
哥伦比亚

sāi nèi jiā ěr
塞内加尔

hǎi dì
海地
Saoedi-Arabië =

sī wēi shì lán
斯威士兰

zhì lì
智利

shā tè ā lā bó
沙特阿拉伯

guó jiā, zhōu
国家, 州
Swaziland =

sī wēi shì lán
斯威士兰

sī luò wén ní yà
斯洛文尼亚

jiǎn pǔ zhài
柬埔寨

sà ěr wǎ duō
萨尔瓦多
Qatar =

kǎ tǎ ěr
卡塔尔

bā bā duō sī
巴巴多斯

cūn zhuāng, cūn mín
村庄, 村民

yìn dù
印度
Albanië =

xiōng yá lì
匈牙利

pú táo yá
葡萄牙

dé guó
德国

ā ěr bā ní yà
阿尔巴尼亚
Kirgizië, Kirgizistan =

hǎi dì
海地

wēi ěr shì
威尔士

yìn dù ní xī yà
印度尼西亚

jí ěr jí sī sī tǎn
吉尔吉斯斯坦
Nauru =

guī yà nà
圭亚那

jiàn zhù, jiàn zhù wù
建筑, 建筑物

nǎo lǔ
瑙鲁

jīn bā bù wéi
津巴布韦
gemeente =

chéng zhèn
城镇

xī là
希腊

wěi nèi ruì lā
委内瑞拉

mò xī gē
墨西哥
Griekenland =

ní jiā lā guā
尼加拉瓜

sāi nèi jiā ěr
塞内加尔

xī là
希腊

chéng zhèn
城镇
Amerika =

jǐ nèi yà
几内亚

měi guó
美国

é luó sī
俄罗斯

lǐng tǔ, bǎn tú
领土, 版图
Laos =

lā tuō wéi yà
拉脱维亚

lǎo wō
老挝

sāi shé ěr
塞舌尔

ào dà lì yà
澳大利亚
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles