Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Gebouw test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Gebouw category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kerk =

tiānwéntái
天文台

ròupù
肉铺

jiàotáng
教堂

qìchēxiūlǐzhàn
骑车修理站
aquarium =

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

yóuzhèngjú
邮政局

chēkù
车库

shuǐzúguǎn
水族馆
garage =

chēkù
车库

gōngchǎng
工厂

jǐngchá fēnjú
警察分局

língmù
陵墓
bank =

yínháng
银行

bàngōngshì
办公室

huāshāng
花商

chāojí shìchǎng
超级市场
theater =

jùyuàn
剧院

dēngtǎ
灯塔

qīngzhēnsì
清真寺

yóuzhèngjú
邮政局
kantoor =

túshūguǎn
图书馆

gōngdiàn
宫殿

bàngōngshì
办公室

fēngchē
风车
kroeg =

jiǔbā
酒吧

gōngchǎng
工厂

yínháng
银行

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊
bibliotheek =

gōngchǎng
工厂

shìzhèngtīng
市政厅

túshūguǎn
图书馆

chéngbǎo, jū
城堡, 车
luchthaven, vlieghaven =

jǐngchá fēnjú
警察分局

dàxué
大学

ròupù
肉铺

fēijīchǎng
飞机场
ambassade, gezantschap =

zǒngjiàotáng
总教堂

shuǐzúguǎn
水族馆

dàshǐguǎn
大使馆

xuéyuàn
学院
paleis =

yóuzhèngjú
邮政局

gǎng

gōngdiàn
宫殿

xiāofángzhàn
消防站
politiebureau =

túshūguǎn
图书馆

jǐngchá fēnjú
警察分局

tiānwéntái
天文台

dēngtǎ
灯塔
slager =

bīngwū
冰屋

jiā

jiàotáng
教堂

ròupù
肉铺
haven =

gōngdiàn
宫殿

jiànzhù
建筑

jùyuàn
剧院

gǎngkǒu
港口
flat, appartement =

jiā

dàshǐguǎn
大使馆

zǒngjiàotáng
总教堂

gōngyù
公寓
kathedraal =

xuéyuàn
学院

chéngbǎo, jū
城堡, 车

bàngōngshì
办公室

zǒngjiàotáng
总教堂
kruidenier =

jiàotáng
教堂

jiǔbā
酒吧

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

xuéxiào
学校
gebouw =

jùyuàn
剧院

shuǐzúguǎn
水族馆

jùyuàn
剧院

jiànzhù
建筑
universiteit =

gǎng

jiàotáng
教堂

dàxué
大学

bīngwū
冰屋
structuur =

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

jiànzhù
建筑

qìchēxiūlǐzhàn
骑车修理站

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles