Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Gebouw test

Currently 39 users online.

You will now be tested on the Gebouw category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

college =

zhàngpeng
帐篷

tǐyùchǎng
体育场

xuéyuàn
学院

bīngwū
冰屋
pension =

bówùguǎn
博物馆

shènglíng
圣陵

túshūguǎn
图书馆

xiǎo lǚguǎn
小旅馆
stadion =

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

qiáo

tǐyùchǎng
体育场

mótiānlóu
摩天楼
brug =

qiáo

gōngdiàn
宫殿

qīngzhēnsì
清真寺

fēijīchǎng
飞机场
markt =

jiā

xiǎo lǚguǎn
小旅馆

chēkù
车库

shìchǎng
市场
restaurant =

gōngchǎng
工厂

cānguǎn
餐馆

qiáo

xuéyuàn
学院
kasteel =

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

túshūguǎn
图书馆

zǒngjiàotáng
总教堂

chéngbǎo, jū
城堡, 车
haven =

gǎng

zǒngjiàotáng
总教堂

jiā

shuǐzúguǎn
水族馆
politiebureau =

jǐngchá fēnjú
警察分局

fēngchē
风车

tiānwéntái
天文台

hùjí dēngjìchù
户籍登记处
schrijn =

qiáo

zhàngpeng
帐篷

bówùguǎn
博物馆

shènglíng
圣陵
hotel =

lǚguǎn
旅馆

dàshǐguǎn
大使馆

shìchǎng
市场

zhuāngyuán
庄园
kroeg =

gǎng

dàshǐguǎn
大使馆

jiǔbā
酒吧

túshūguǎn
图书馆
kroeg =

jiǔbā
酒吧

gǎng

túshūguǎn
图书馆

bàngōngshì
办公室
bank =

yínháng
银行

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

qìchēxiūlǐzhàn
骑车修理站
factorij =

diànyǐngyuàn
电影院

gōngchǎng
工厂

dēngtǎ
灯塔

mótiānlóu
摩天楼
observatorium =

chēkù
车库

dàshǐguǎn
大使馆

tiānwéntái
天文台

shìzhèngtīng
市政厅
postkantoor =

jiǔbā
酒吧

yóuzhèngjú
邮政局

qiáo

shènglíng
圣陵
aquarium =

shuǐzúguǎn
水族馆

fēijīchǎng
飞机场

jiànzhù
建筑

jiànzhù
建筑
schilderijenmuseum, galerie =

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

bīngwū
冰屋

zǒngjiàotáng
总教堂

fēijīchǎng
飞机场
huis =

jiā

gōngdiàn
宫殿

zhàngpeng
帐篷

xiāofángzhàn
消防站
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles