Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Vogel test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Vogel category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

patrijs =

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

xiǎojī
小鸡

yīng

shānchún
山鹑
papagaaiduiker =

yīng

hǎiyīng
海鹦

cuì niǎo
翠鸟

yīng
gans =

é

hǎiyīng
海鹦

huàméiniǎo
画眉鸟

yīng
winterkoninkje =

sēn lín yún què
森林云雀

sēn lín yún què
森林云雀

zhuómùniǎo
啄木鸟

jiāoliáo
鹪鹩
kalkoen =

huǒjī
火鸡

yīng

zhì

kǒngquè
孔雀
spreeuw =

ōuliángniǎo
欧椋鸟

yànzi
燕子

jiāoliáo
鹪鹩

yīng
boomleeuwerik =

cuì niǎo
翠鸟

sēn lín yún què
森林云雀

zhuómùniǎo
啄木鸟

yīng
valk =

kǒngquè
孔雀

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

lièyīng
猎鹰

huǒjī
火鸡
vlaamse gaai =

huǒjī
火鸡

sōng yā
松鸦

kǒngquè
孔雀

qǐ`é
企鹅
kauw =

zhuómùniǎo
啄木鸟

ōuliángniǎo
欧椋鸟

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

hóngsǔn
红隼
fazant =

jiāoliáo
鹪鹩

cuì niǎo
翠鸟

zhì

qǐ`é
企鹅
uil =

kǒngquè
孔雀qǐ`é
企鹅

māotóuyīng
猫头鹰
papagaai =

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

yīngwǔ
鹦鹉

ōuliángniǎo
欧椋鸟

qǐ`é
企鹅
eend, eendvogel =yīngwǔ
鹦鹉

tuóniǎo
鸵鸟

ōuliángniǎo
欧椋鸟
lijster =

huàméiniǎo
画眉鸟

tuóniǎo
鸵鸟hǎiyīng
海鹦
boomleeuwerik =

sēn lín yún què
森林云雀

huǒjī
火鸡

cuì niǎo
翠鸟

kǒngquè
孔雀
roek =tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

yèyīng
夜莺

kǒngquè
孔雀
kraai =

huǒjī
火鸡

huǒjī
火鸡

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟


struis(vogel) =

niǎo

què

ōuyàqú
欧亚鸲

tuóniǎo
鸵鸟
zangparkeet =

sōng yā
松鸦

qǐ`é
企鹅

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

érmiáo
鸸鹋
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles