Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Vogel test

Currently 49 users online.

You will now be tested on the Vogel category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

boomleeuwerik =sēn lín yún què
森林云雀

wūdōng
乌鸫

tuóniǎo
鸵鸟
kalkoen =

yīng

huǒjī
火鸡

é

sēn lín yún què
森林云雀
zwaluw =

xiǎojī
小鸡

yànzi
燕子

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

wūdōng
乌鸫
nachtegaal =

zhuómùniǎo
啄木鸟

tuóniǎo
鸵鸟

yèyīng
夜莺

huàméiniǎo
画眉鸟
valk =

xiǎojī
小鸡

huǒlièniǎo
火烈鸟

lièyīng
猎鹰

hóngsǔn
红隼
torenvalk =

érmiáo
鸸鹋

hóngsǔn
红隼

zhuómùniǎo
啄木鸟

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫
lijster =

kǒngquè
孔雀

huǒlièniǎo
火烈鸟

huàméiniǎo
画眉鸟

huǒlièniǎo
火烈鸟
pinguin =

sōng yā
松鸦

é

zhì

qǐ`é
企鹅
ijsvogel =

yīngwǔ
鹦鹉

yīngwǔ
鹦鹉

cuì niǎo
翠鸟

sēn lín yún què
森林云雀
flamingo =

jiāoliáo
鹪鹩

yīng

hóngsǔn
红隼

huǒlièniǎo
火烈鸟
specht =

zhuómùniǎo
啄木鸟

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

wūdōng
乌鸫
fazant =

sēn lín yún què
森林云雀hǎiyīng
海鹦

zhì
zanglijster =tuóniǎo
鸵鸟

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫

cuì niǎo
翠鸟
boomleeuwerik =

zhì

sēn lín yún què
森林云雀

yànzi
燕子

jiāoliáo
鹪鹩
roodborstje =

yèyīng
夜莺

é

ōuyàqú
欧亚鸲

ōuliángniǎo
欧椋鸟
papagaai =

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫

yīngwǔ
鹦鹉

hǎiyīng
海鹦

xiǎojī
小鸡
emoe =

hóngsǔn
红隼

què

érmiáo
鸸鹋

qǐ`é
企鹅
struis(vogel) =

ōuliángniǎo
欧椋鸟

tuóniǎo
鸵鸟

zhuómùniǎo
啄木鸟

wūdōng
乌鸫
merel =

kǒngquè
孔雀

yīngwǔ
鹦鹉

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫

wūdōng
乌鸫
vogel =

yīng

érmiáo
鸸鹋

niǎo

yīng
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles