Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Badkamer test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Badkamer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tap =

fàshuā
发刷

xǐfàjì
洗发剂

lóngtóu
龙头

shùkǒujì
漱口剂
plug =

sāizi
塞子

shūlóngtóu
龙头
zeep =

fàshuā
发刷

lóngtóu
龙头

fàshuā
发刷

féizào
肥皂
bad =xǐfàjì
洗发剂

guànxǐshì
盥洗室

xǐdícáo
洗涤槽
haarborstel =

yùshì
浴室

fàshuā
发刷

shū

guànxǐshì
盥洗室
shampoo =

xǐfàjì
洗发剂

yágāo
牙膏

yágāo
牙膏

guànxǐshì
盥洗室
kam =

shū

sāizi
塞子

xǐdícáo
洗涤槽

guànxǐshì
盥洗室
tandpasta =

yágāo
牙膏

yáshuā
牙刷

guànxǐshì
盥洗室

jìng
wasbak =

yáshuā
牙刷

xǐdícáo
洗涤槽

xǐfàjì
洗发剂

shùkǒujì
漱口剂
kraan =

shùkǒujì
漱口剂

yáshuā
牙刷

jìng

lóngtóu
龙头
mondspoeling =

línyù
淋浴

jìng

shùkǒujì
漱口剂

jìng
tandenborstel =

xǐfàjì
洗发剂

yáshuā
牙刷

xǐfàjì
洗发剂

yágāo
牙膏
toilet =shū

guànxǐshì
盥洗室

shùkǒujì
漱口剂
badkamer =

jìng

shùkǒujì
漱口剂

yùshì
浴室

jìng
spiegel =

shùkǒujì
漱口剂

jìng

yùshì
浴室

xǐdícáo
洗涤槽
douche =

shùkǒujì
漱口剂

línyù
淋浴

jìng

xǐdícáo
洗涤槽
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles