Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

和中国辞書 ほ乳動物 test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the ほ乳動物 category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ハイエナ =

shíyǐshòu
食蚁兽

xīniú
犀牛

liègǒu
鬣狗

qú jīng
鼩鼱
モルモツト =

shíyǐshòu
食蚁兽

shícǎo dòngwù
食草动物

túnshǔ
豚鼠

xiàng
アレチネズミ =

láng

luòtuo
骆驼

shā shǔ
沙鼠


ビーバー =

jīng

hǎitún
海豚

hélí
河狸

hǎixiàng
海象
オオカミ =

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

hǎixiàng
海象

yǒu dài dòngwù
有袋动物

láng
アカゲザリ =

chángjǐnglù
长颈路

liègǒu
鬣狗

huángyòu
黄鼬

mí hóu
猕猴
ヤギ =

shānyáng
山羊chái

zhū
トラ =

hǎixiàng
海象

mí hóu
猕猴

qú jīng
鼩鼱


げっ歯類 =

sōngshǔ
松鼠

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物

māo

xiàng
キリン =

láng

liègǒu
鬣狗

chángjǐnglù
长颈路


スイギュウ =

yěniú
野牛

túnshǔ
豚鼠

shuǐniú
水牛

xiàng
トガリネズミ =yětù
野兔

qú jīng
鼩鼱

yěniú
野牛
北極グマ =

běijíxióng
北极熊

shuǐtǎ
水獭

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊

mí hóu
猕猴
ネズミ =

chángbìyuán
长臂猿

yětù
野兔

túnshǔ
豚鼠

dàshǔ
大鼠
バイソン =

shùdàixióng
树袋熊

báiyòu
白鼬

yěniú
野牛

jiā chù
家畜
ラマ =hǎishī
海狮

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

shīzi
狮子
イヌ =

hélí
河狸

shíchóng dòngwù
食虫动物

xiàng

gǒu
ヤマアラシ =

háozhū
豪猪

xiàng

huān

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
クジラ =

jīngyú
鲸鱼

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物

fèifèi
狒狒

qú jīng
鼩鼱
ジャッカル =

língyáng
羚羊

chái

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

sōngshǔ
松鼠
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles