Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Tagalog Kata Keterangan test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Kata Keterangan category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kapan =

madalas

lahat

medyo (ng kaunti)

kailan?
kurang lebih =

humigit-kumulang

wala akong kinain

sa paano man, sa anoman

para sa ilang kadahilanan
lebih dari =

minsan (sa nakaraan)

paano pagkain

higit pa kaysa dati

madalas
selalu =

madalas

lagi

bakit

bakit
bagaimanapun juga =

sa paano man, sa anoman

lahat ng bagay

paano pagkain

kailan?
sering =

medyo (ng kaunti)

pang-abay

sa paano man, sa anoman

madalas
kata keterangan =

ikaw ay mas maganda kaysa sa akin

minsan (hinaharap)

pang-abay

pumunta sa isang lugar
bagaimana (rasa) makanannya? =

paano pagkain

tangi

lahat

minsan (hinaharap)
lebih dari =

saan?

mas higit

mas kaakit-akit kaysa dati

saan tungkol
pergi ke suatu tempat =

minsan (sa nakaraan)

sa paano man, sa anoman

pumunta sa isang lugar

medyo (ng kaunti)
berkala, secara teratur =

palagi

pumunta sa isang lugar

pang-abay

madalas
suata saat =

gaanong kahaba (mula noong)

sa paano man, sa anoman

bakit

minsan (hinaharap)
untuk beberapa alasan =

maging isang lugar

para sa ilang kadahilanan

maging isang lugar

bakit
dulu =

lagi

mas higit

minsan (sa nakaraan)

higit pa kaysa dati
berada di suatu tempat =

lahat

madalas

madalas

maging isang lugar
dimana =

pang-abay

saan?

higit pa kaysa dati

madalas
kamu lebih catik dari biasanya =

mas kaakit-akit kaysa dati

humigit-kumulang

sa paano man, sa anoman

madalas
kenapa =

lagi

bakit

lahat ng bagay

mas kaakit-akit kaysa dati
mengapa =

medyo (ng kaunti)

bakit

kailan?

humigit-kumulang
kamu lebih cantik daripada saya =

lagi

minsan (sa nakaraan)

tangi

ikaw ay mas maganda kaysa sa akin
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles