Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Sayuran test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Sayuran category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

nasi =

càihuā
菜花

dòu

dào, mǐ
稻, 米

dòu
kacang panjang =

tiáncàigēn
甜菜根

yángcōng
洋葱

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆
wortel =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

tiáncàigēn
甜菜根

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

húluóbo
胡萝卜
sayuran =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càihuā
菜花

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
kacang kedelai =

mǐwǔgǔ
米五谷

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

mǐwǔgǔ
米五谷
kacang polong =

wāndòu
豌豆

luóbo
萝卜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

luóbo
萝卜
terong =

qiézi
茄子

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

jiǔcōng
韭葱
kentang =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càihuā
菜花

dòu

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
taoge brussel =

yángcōng
洋葱

dòu

yángcōng
洋葱

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
bawang putih =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

luóbo
萝卜

yángcōng
洋葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
buncis =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dòu

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
kubis =

mǐwǔgǔ
米五谷

jiǔcōng
韭葱

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

jiǔcōng
韭葱
kacang merah =

càidòu
菜豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

jiǔcōng
韭葱

dào, mǐ
稻, 米
butir padi =

càidòu
菜豆

mǐwǔgǔ
米五谷

dòu

jiǔcōng
韭葱
wortel =

càidòu
菜豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
akar lobak merah =

tiáncàigēn
甜菜根

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càihuā
菜花

qiézi
茄子
lobak =

tiáncàigēn
甜菜根

jiǔcōng
韭葱

luóbo
萝卜

càidòu
菜豆
bawang perai =

jiǔcōng
韭葱

qiézi
茄子

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
kembang kol =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càihuā
菜花

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆
brokoli =

tiáncàigēn
甜菜根

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

jiǔcōng
韭葱

càihuā
菜花
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles