Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Sayuran test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Sayuran category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kacang merah =

luóbo
萝卜

càidòu
菜豆

mǐwǔgǔ
米五谷

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
kacang panjang =

yángcōng
洋葱

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆

húluóbo
胡萝卜
taoge brussel =

mǐwǔgǔ
米五谷

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

luóbo
萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
kembang kol =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

jiǔcōng
韭葱

yángcōng
洋葱

càihuā
菜花
kubis =

wāndòu
豌豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

wāndòu
豌豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
wortel =

càidòu
菜豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dòu

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
sayuran =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆

dòu
buncis =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dòu

càidòu
菜豆
bawang perai =

càihuā
菜花

dào, mǐ
稻, 米

jiǔcōng
韭葱

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
bawang putih =

yángcōng
洋葱

qiézi
茄子

càihuā
菜花

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
nasi =

luóbo
萝卜

jiǔcōng
韭葱

wāndòu
豌豆

dào, mǐ
稻, 米
kacang polong =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆

mǐwǔgǔ
米五谷

wāndòu
豌豆
kentang =

húluóbo
胡萝卜

dào, mǐ
稻, 米

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
butir padi =

húluóbo
胡萝卜

càihuā
菜花

húluóbo
胡萝卜

mǐwǔgǔ
米五谷
kacang kedelai =

càihuā
菜花

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
terong =

dòu

wāndòu
豌豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

qiézi
茄子
wortel =

húluóbo
胡萝卜

wāndòu
豌豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

wāndòu
豌豆
akar lobak merah =

tiáncàigēn
甜菜根

càidòu
菜豆

wāndòu
豌豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
brokoli =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

jiǔcōng
韭葱

tiáncàigēn
甜菜根

húluóbo
胡萝卜
lobak =

luóbo
萝卜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

jiǔcōng
韭葱
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles