Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Hubungan Saudara test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Hubungan Saudara category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

anak =

xiōngdì
兄弟

zǔmǔ
祖母

ér tóng
儿童

nǚ`ér
女儿
menantu laki-laki =

ér zi
儿子

nǚ xù
女婿

yuè mǔ
岳母

xiōngdì
兄弟
cucu laki-laki =

sūn nǚ
孙女

sūn zi
孙子

fù qīn
父亲

péng yǒu
朋友
anak perempuan =

nǚ`ér
女儿

xiōngdì
兄弟

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

mǔ qīn
母亲
kakek =

zǔ fú
祖父

yuè fù
岳父

ér tóng
儿童

péng yǒu
朋友
saudara perempuan =

sūn zi
孙子

jiě, mèi
姐, 妹

yuè mǔ
岳母

zǔ fú
祖父
menantu perempuan =

zǔ fú
祖父

qīn shǔ
亲属

ér xí
儿媳

mǔ qīn
母亲
suami =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

mǔ qīn
母亲

yuè mǔ
岳母

zhàng fu
丈夫
keluarga =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

fù qīn
父亲

sūn zi
孙子

nǚ xù
女婿
saudara laki-laki =

nǚ xù
女婿

qīn shǔ
亲属

fù qīn
父亲

xiōngdì
兄弟
keponakan laki-laki =

sūn zi
孙子

sūn zi
孙子

zhí zi
侄子

jiā, jiā tíng
家, 家庭
hubungan saudara, hubungan kerabat =

jiě, mèi
姐, 妹

mǔ qīn
母亲

qīn shǔ
亲属

jiā, jiā tíng
家, 家庭
ibu mertua =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

yuè mǔ
岳母

zhí zi
侄子
ibu, bunda, mama =

ér tóng
儿童

zhí nǚ
侄女

jiě, mèi
姐, 妹

mǔ qīn
母亲
anak laki-laki =

fù qīn
父亲

mǔ qīn
母亲

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

ér zi
儿子
bapak mertua =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

péng yǒu
朋友

zǔmǔ
祖母

yuè fù
岳父
ayah, bapak, papa =

yuè mǔ
岳母

fù qīn
父亲

zǔmǔ
祖母

ér zi
儿子
cucu perempuan =

sūn nǚ
孙女

jiě, mèi
姐, 妹

zǔ fú
祖父

yuè fù
岳父
cucu =

zhí nǚ
侄女

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

ér xí
儿媳

jiě, mèi
姐, 妹
keponakan perempuan =

zǔ fú
祖父

zhí nǚ
侄女

yuè fù
岳父

zhí zi
侄子
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles