Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Bahasa test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Bahasa category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

komedi =

fēn hào
分号

dān cí
单词

xǐ jù
喜剧

xiǎo cè zǐ
小册子
pensil =

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起

huà huà
画画

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

qiān bǐ
铅笔
alphabet, abjad =

tǎo lùn
讨论

dài cí
代词

zì mǔ
字母

zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng
字母表, 字母系统
romanse, roman =

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

kǒng bù de
恐怖的

jù zi
句子

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇
berbicara =

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

tán huà
谈话

xǐ jù
喜剧

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作
angka =

shù zì
数字

míng cí
名词

yǔ yán
语言

dòng cí
动词
gosip =

yǔ yán
语言

wén jiàn
文件

liú yán fēi yǔ
流言蜚语

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说
alat tulis =

zì mǔ
字母

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

mò shuǐ
墨水

zhuàn jì
传记
buku tata bahasa =

yǔ fǎ shū
语法书

jù hào
句号

liú yán fēi yǔ
流言蜚语

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于
jumlah =

shěng luè fú hào
省略符号

zhāng, huí
章, 回

shù liàng
数量

dǎ zì
打字
mengeja =

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

yǔ fǎ shū
语法书

pīn xiě
拼写

zì mǔ
字母
teks, naskah =

xǐ jù
喜剧

wén běn; kè wén
文本; 课文

bào gào
报告

yǔ fǎ shū
语法书
buku =

shù zì
数字

shū jí
书籍

yuè lǎn
阅览

shù zì
数字
kata benda =

míng cí
名词

shěng luè fú hào
省略符号

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

zì mǔ
字母
argumen =

zhǐ zhāng
纸张

jù zi
句子

zhēng lùn
争论

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说
bacaan =

yǔ fǎ
语法

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

zhǐ zhāng
纸张

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读
koran =

jù hào
句号

huà huà
画画

bào zhǐ
报纸

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作
novel =

shuō huà
说话

xiǎo shuō
小说

tǎo lùn
讨论

tǎo lùn
讨论
debat =

biàn lùn
辩论

shū jí
书籍

xiǎo cè zǐ
小册子

zhuàn jì
传记
titik dua =

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

yǔ fǎ
语法

duàn luò
段落

mào hào
冒号
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles