Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Bahasa test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Bahasa category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

buku tata bahasa =

fēn hào
分号

yǔ fǎ shū
语法书

dǎ yìn
打印

dǎ zì
打字
berbicara =

dān cí
单词

wén jiàn
文件

tán huà
谈话

pīn xiě
拼写
mengetik =

zhēng lùn
争论

dǎ zì
打字

qiān bǐ
铅笔

cā chú; qīng chú
擦除; 清除
komik =

zhǐ zhāng
纸张

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

shù zì
数字

lián huán màn huà
连环漫画
buku cetak =

xǐ jù
喜剧

shù zì
数字

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

míng cí
名词
menghapus =

jù hào
句号

dǎ zì
打字

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

jù hào
句号
biografi =

zhuàn jì
传记

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

gù shì, xiǎo shuō
故事, 小说

chuán dān
传单
huruf =

shū jí
书籍

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说
romanse, roman =

shěng luè fú hào
省略符号

biàn lùn
辩论

dòu hào
逗号

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇
kata benda =

shī gē
诗歌

tán huà
谈话

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

míng cí
名词
mengatakan =

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

shī gē
诗歌

lián huán màn huà
连环漫画

shū xiě
书写
novel =

tán huà
谈话

dǎ yìn
打印

xiǎo shuō
小说

tán huà
谈话
horor =

kǒng bù de
恐怖的

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

jù zi
句子

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起
kata =

hào mǎ
号码

dān cí
单词

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

jù zi
句子
kalimat =

fēn hào
分号

xún wèn; yào qiú
询问; 要求

zì mǔ
字母

jù zi
句子
alphabet, abjad =

jù hào
句号

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

kǒng bù de
恐怖的

zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng
字母表, 字母系统
mengtik =

yǔ yán
语言

yǔ fǎ
语法

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

dǎ zì
打字
gosip =

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

jù zi
句子

liú yán fēi yǔ
流言蜚语

dǎ zì
打字
kata keterangan =

huà huà
画画

qiān bǐ
铅笔

fù cí
副词

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说
kata sifat =

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

lián zì hào
连字号

xíng róng cí
形容词
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles