Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Serangga test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Serangga category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ulat bulu =

wúgōng
蜈蚣

máochóng
毛虫

kūnchóng
昆虫

kūnchóng
昆虫
cengkerit =

xīshuài
蟋蟀

cāngyíng
苍蝇

rùi

máyǐ
蚂蚁
kupu-kupu =

wúgōng
蜈蚣

húdié
蝴蝶

máyǐ
蚂蚁

máyǐ
蚂蚁
serangga =

xīshuài
蟋蟀

máyǐ
蚂蚁

kūnchóng
昆虫

jiǎchóng
甲虫
kumbang =

xīshuài
蟋蟀

máyǐ
蚂蚁

máyǐ
蚂蚁

jiǎchóng
甲虫
lebah =

mìfēng
蜜蜂

zhīzhū
蜘蛛

húdié
蝴蝶

cāngyíng
苍蝇
laba-laba =

máochóng
毛虫

zhīzhū
蜘蛛

zhàměng
蚱蜢

rùi
lalat =

zhāngláng
蟑螂

wúgōng
蜈蚣

rùi

cāngyíng
苍蝇
kecoak =

é

kūnchóng
昆虫

zhāngláng
蟑螂

huángfēng
黄蜂
semut =

rùi

húdié
蝴蝶

wén

máyǐ
蚂蚁
serangga kecil =

é

zhīzhū
蜘蛛

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wúgōng
蜈蚣
capung =

kūnchóng
昆虫

qīngtíng
蜻蜓

mìfēng
蜜蜂

rùi
ngengat =

é

kūnchóng
昆虫

jiǎchóng
甲虫

xīshuài
蟋蟀
nyamuk =

kūnchóng
昆虫

máyǐ
蚂蚁

jiǎchóng
甲虫

wén
rayap =

xiēzi
蝎子

wúgōng
蜈蚣

wúgōng
蜈蚣

rùi
belalang =

máochóng
毛虫

zhàměng
蚱蜢

húdié
蝴蝶

mìfēng
蜜蜂
tawon =

zhàměng
蚱蜢

xiǎo kūnchóng
小昆虫

húdié
蝴蝶

huángfēng
黄蜂
hama =

é

huángfēng
黄蜂

wúgōng
蜈蚣

xiǎo kūnchóng
小昆虫
kalajengking =

zhāngláng
蟑螂

huángfēng
黄蜂

máyǐ
蚂蚁

xiēzi
蝎子
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles