Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Serangga test

Currently 46 users online.

You will now be tested on the Serangga category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lalat =

cāngyíng
苍蝇

huángfēng
黄蜂

wén

zhàměng
蚱蜢
ngengat =

é

xīshuài
蟋蟀

wúgōng
蜈蚣

xiēzi
蝎子
semut =

máyǐ
蚂蚁

zhīzhū
蜘蛛

é

máochóng
毛虫
hama =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

máochóng
毛虫

qīngtíng
蜻蜓

rùi
kupu-kupu =

húdié
蝴蝶

máyǐ
蚂蚁

qīngtíng
蜻蜓

xiǎo kūnchóng
小昆虫
lebah =

máochóng
毛虫

húdié
蝴蝶

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫
tawon =

máyǐ
蚂蚁

huángfēng
黄蜂

máyǐ
蚂蚁

wúgōng
蜈蚣
rayap =

kūnchóng
昆虫

húdié
蝴蝶

rùi

zhàměng
蚱蜢
nyamuk =

zhāngláng
蟑螂

wén

jiǎchóng
甲虫

zhàměng
蚱蜢
belalang =

zhàměng
蚱蜢

é

jiǎchóng
甲虫

zhīzhū
蜘蛛
kumbang =

jiǎchóng
甲虫

zhāngláng
蟑螂

cāngyíng
苍蝇

zhāngláng
蟑螂
serangga =

mìfēng
蜜蜂

kūnchóng
昆虫

wén

húdié
蝴蝶
capung =

qīngtíng
蜻蜓

zhàměng
蚱蜢

é

huángfēng
黄蜂
kalajengking =

jiǎchóng
甲虫

zhàměng
蚱蜢

xiēzi
蝎子

húdié
蝴蝶
kecoak =

zhāngláng
蟑螂

wén

zhàměng
蚱蜢

máochóng
毛虫
cengkerit =

zhàměng
蚱蜢

máyǐ
蚂蚁

xīshuài
蟋蟀

zhāngláng
蟑螂
laba-laba =

máyǐ
蚂蚁

húdié
蝴蝶

zhīzhū
蜘蛛

kūnchóng
昆虫
ulat bulu =

xiēzi
蝎子

wúgōng
蜈蚣

xīshuài
蟋蟀

máochóng
毛虫
serangga kecil =

cāngyíng
苍蝇

xiǎo kūnchóng
小昆虫

qīngtíng
蜻蜓

wúgōng
蜈蚣
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles