Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Buah-buahan test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Buah-buahan category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tomat =

zǎoyēzi
枣椰子

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xīhóngshì
西红柿
plam =

yīngtao
樱桃

zǎoyēzi
枣椰子

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

lǐzi
李子
ara =

wúhuāguǒ
无花果

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

cùlì
醋栗

xīhóngshì
西红柿
rasberi =

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

xīhóngshì
西红柿

cǎoméi
草莓
stroberi, arbei =

mù guā
木瓜cǎoméi
草莓

cùlì
醋栗
apel =

lǐzi
李子

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

cùlì
醋栗

píngguǒ
苹果
pir =

zǎoyēzi
枣椰子

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物xīhóngshì
西红柿
frambus =

cùlì
醋栗

fènglí
风梨

xìng

shuǐguǒ
水果
nanas =

fènglí
风梨

shuǐguǒ
水果

pútáo
葡萄

shuǐguǒ
水果
mangga =

cǎoméi
草莓

mù guā
木瓜

táo

mángguǒ
芒果
buah-buahan =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物shuǐguǒ
水果

fānshíliú
番石榴
jambu klutuk, jambu batu =

fānshíliú
番石榴

táoxìng
persik =

fānshíliú
番石榴

fènglí
风梨

táo

lǐzi
李子
jeruk =

mángguǒ
芒果

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

fānshíliú
番石榴

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
pepaya =

wúhuāguǒ
无花果

xìng

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

mù guā
木瓜
kurma =

yīngtao
樱桃

pútáo
葡萄

fènglí
风梨

zǎoyēzi
枣椰子
ceri =

mù guā
木瓜

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

yīngtao
樱桃

fènglí
风梨
apricot, aberikos =xìng

cǎoméi
草莓

mángguǒ
芒果
kiwi =

fènglí
风梨

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

míhóutáo
猕猴桃

xiāngjiāo
香蕉
anggur =

mù guā
木瓜

xìng

pútáo
葡萄

wúhuāguǒ
无花果
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles