Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Aram test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Aram category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kanan =

gōngzhèng
公正

zhèlǐ
这里

jìn

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
de sebelah sana =

jìn

zuǒbiān
左边

gōngzhèng
公正

zài nà biān
在那边
area, wilayah, daerah =

wǎng nàlǐ
往哪里

shàngmiàn
上面

běi

miànjì
面积
jauh =

lǐmiàn
里面


西

duìmiàn
对面

yuǎn
arah =

fāngxiàng
方向

fùjìn
附近

miànjì
面积

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
di sekitar =

wǎng nàlǐ
往哪里

línjìn
邻近

shuōmíng
说明

fùjìn
附近
disini =

lǐmiàn
里面

shàngmiàn
上面

zhèlǐ
这里

línjìn
邻近
disana =

zhèlǐ
这里

wǎng nàlǐ
往哪里


西

shàngmiàn
上面
selatan =

línjìn
邻近

nán

shàngmiàn
上面

běi
sekitar =

shàngmiàn
上面

fùjìn
附近

nán

běi
dekat =

shàngmiàn
上面

nán

jìn

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
di dalam =

xiàmiàn
下面

miànjì
面积

zuǒbiān
左边

lǐmiàn
里面
utara =

běi

dōng

fāngxiàng
方向

fāngxiàng
方向
berlawanan arah =

shàngmiàn
上面

fùjìn
附近

duìmiàn
对面

zhèngmiàn
正面
di depan =

zhèngmiàn
正面

miànjì
面积

línjìn
邻近

xiàmiàn
下面
timur =

běi

zuǒbiān
左边

xiàmiàn
下面

dōng
di bawah =

zhèngmiàn
正面

zhèlǐ
这里

nán

xiàmiàn
下面
di samping =

nán

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

miànjì
面积

zài nà biān
在那边
Arah =

shuōmíng
说明

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

wàimiàn
外面

zhèngmiàn
正面
di belakang =

hòumiàn
后面

xiàmiàn
下面

duìmiàn
对面

wǎng nàlǐ
往哪里
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles