Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Burung test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Burung category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

angsa =

yèyīng
夜莺

kǒngquè
孔雀

é

zhì
burung bulbul =

má què
麻雀shānchún
山鹑

yèyīng
夜莺
burung jalak =

kǒngquè
孔雀

qǐ`é
企鹅

ōuliángniǎo
欧椋鸟

niǎo
burung elang (untuk berburu) =

lièyīng
猎鹰

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

yànzi
燕子

shānchún
山鹑
burung layang-layang =

má què
麻雀

huǒlièniǎo
火烈鸟

yànzi
燕子

tuóniǎo
鸵鸟
burung unta =

é

tuóniǎo
鸵鸟

é


ayam hutan =shānchún
山鹑

zhuómùniǎo
啄木鸟

máquè
麻雀
burung hantu =yīng

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

māotóuyīng
猫头鹰
burung penyanyi =

huǒjī
火鸡

māotóuyīng
猫头鹰

jiāoliáo
鹪鹩

yèyīng
夜莺
kalkun =

jiāoliáo
鹪鹩

xiǎojī
小鸡huǒjī
火鸡
burung kasturi =

qǐ`é
企鹅

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

má què
麻雀

hǎi'ōu
海鸥
burung elang =

yīng

yànzi
燕子

lièyīng
猎鹰

tuóniǎo
鸵鸟
burung pipit, burung gereja =

máquè
麻雀érmiáo
鸸鹋

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫
burung =

niǎo

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

yīng

yànzi
燕子
burung gagak =

lièyīng
猎鹰érmiáo
鸸鹋

tuóniǎo
鸵鸟
ayam =

yīng

xiǎojī
小鸡

zhuómùniǎo
啄木鸟

máquè
麻雀
burung hitam =

yīng

wūdōng
乌鸫

yèyīng
夜莺

ōuliángniǎo
欧椋鸟
burung pipit, burung gereja =

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

yèyīng
夜莺

kǒngquè
孔雀

má què
麻雀
burung beo, burung nuri =

lièyīng
猎鹰

xiǎojī
小鸡

qǐ`é
企鹅

yīngwǔ
鹦鹉
burung murai =

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

ōuyàqú
欧亚鸲

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles