jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Σπίτι test

Currently 39 users online.

You will now be tested on the Σπίτι category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


κήπος =

xiǎojìng
小径

chēfáng
车房

huāyuán
花园

mén
πόρτα =

mén

qiang

chuāng

fáng
μονοπάτι =

xiǎojìng
小径

chuāng

suǒ

chúfáng
厨房
χολ =

huātán
花坛

méntīng
门厅

lóuxià
楼下

chúfáng
厨房
καθιστικό =

lùtái
露台

qǐjūshì
起居室

bǎshǒu
把手

wūdǐng
屋顶
τοίχος =

gōngyù
公寓

dìjiào
地窖

qiang

nuǎnfáng
暖房
κλειδαριά =

huāyuán
花园

fáng

xiǎojìng
小径

suǒ
σοφίτα =

dìjiào
地窖

lùtái
露台

lóutī
楼梯

dǐnglóu
顶楼
πάνω =

lóushàng
楼上

píngfáng
平房

mén

píngfáng
平房
σπίτι =

lóushàng
楼上

jiā

lóutī
楼梯

chēdào
车道
μάνταλο =

cǎopíng
草坪

chuāng

shuān

huātán
花坛
υπόγειο =

ménlíng
门铃

dìxiàshì
地下室

shì

chēdào
车道
σκάλα =

dìbǎn
地板

suǒ

lóutī
楼梯

dìbǎn
地板
σκάλα =

xiǎojìng
小径

dìbǎn
地板

chēfáng
车房

lóutī
楼梯
πάτωμα =

fáng

chēdào
车道

dìbǎn
地板

píngfáng
平房
πόμολο =

xiǎojìng
小径

chēdào
车道

bǎshǒu
把手

jiā
σωλήνας αποχέτευσης =

dìbǎn
地板

páishuǐguǎn
排水管

nuǎnfáng
暖房

qiang
γκαράς =

tiānhuābǎn
天花板

chuāngbōli
窗玻璃

chuāngbōli
窗玻璃

chēfáng
车房
οροφή =

mén

sānjiǎo qiáng
三角墙

chēdào
车道

wūdǐng
屋顶
κατώφλι =

ménqián táijiē
门前台阶

lóuxià
楼下

bǎshǒu
把手

dǐnglóu
顶楼
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles