jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ημέρα, Μήνα, Χρόνο test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Ημέρα, Μήνα, Χρόνο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


εποχή =

jiǔyuè
九月

liùyuè
六月

xīngqīyī
星期一

jìjié
季节
ημέρα =

sānyuè
三月

tiān

yuè

yuè
Μάιος =

jìjié
季节

qīyuè
七月

wǔyuè
五月

sìyuè
四月
Σάββατο =

sānyuè
三月

xīngqīliù
星期六

sìyuè
四月

bāyuè
八月
εβδομάδα =

bāyuè
八月

xīngqī
星期

xīngqīwǔ
星期五

liùyuè
六月
Πέμπτη =

xīngqīsān
星期三

xīngqīsì
星期四

qiūjì
秋季

jiǔyuè
九月
Ιούλιος =

èryuè
二月

qīyuè
七月

wǔyuè
五月

shí`èryuè
十二月
άνοιξη =

xīngqīsān
星期三

chūnjì
春季

bāyuè
八月

xiàjì
夏季
Χρόνος =

xīngqīsì
星期四

dōngjì
冬季

nián

xīngqīyī
星期一
Παρασκευή =

chūnjì
春季

xiàjì
夏季

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīyī
星期一
Απρίλιος =

chūnjì
春季

yīyuè
一月

xīngqīyī
星期一

sìyuè
四月
Δευτέρα =

xīngqīyī
星期一

jìjié
季节

xīngqīliù
星期六

sānyuè
三月
φθινόπωρο =

xīngqī
星期

qīyuè
七月

qiūjì
秋季

xīngqī
星期
χειμώνας =

qiūjì
秋季

èryuè
二月

dōngjì
冬季

chūnjì
春季
Μάρτιος =

xīngqīrì
星期日

shíyuè
十月

yīyuè
一月

sānyuè
三月
Τετάρτη =

yīyuè
一月

sìyuè
四月

shíyīyuè
十一月

xīngqīsān
星期三
Τριτη =

xīngqīyī
星期一

xīngqī`èr
星期二

chūnjì
春季

xīngqīyī
星期一
μήνας =

tiān

chūnjì
春季

xiàjì
夏季

yuè
Ιανουάριος =

shíyuè
十月

liùyuè
六月

bāyuè
八月

yīyuè
一月
Νοέμβριος =

liùyuè
六月

xīngqīsì
星期四

shíyīyuè
十一月

yīyuè
一月
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles