jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ζώα test

Currently 35 users online.

You will now be tested on the Ζώα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


θηλαστικό =

qízhuàngzhī
鳍状肢

lín

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒubízi
口鼻子
πτερύγιο =

dòngwù
动物

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎo, qín
鸟, 禽

qízhuàngzhī
鳍状肢
χαυλιόδοντας =

liáoyá
獠牙

jiānyá
尖牙

zhǎo

lín
ράμφος =

yǔmáo
羽毛bízi
鼻子

niǎozuǐ
鸟嘴
δεινόσαθρος =

zhǎo

kǒnglóng
恐龙

lín

dòngwù
动物
πουλί =

shòupí
兽皮

dòngwù
动物

qízhuàngzhī
鳍状肢

niǎo, qín
鸟, 禽
κλίμακα =

lín

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物bízi
鼻子
μουσούδα =

kǒubízi
口鼻子

bízi
鼻子

jiānyá
尖牙

zōng
φτερό =

ruǎnmáo
软毛

jiānyá
尖牙

yǔmáo
羽毛

dòngwù
动物
ρύγχος =

zhuǎzi
爪子

kǒubízi
口鼻子

yù`érdài
育儿袋

niǎo, qín
鸟, 禽
νύχι =

niǎohuì
鸟喙

zhǎowěiba
尾巴
ράμφος =

niǎohuì
鸟喙

kǒnglóng
恐龙

kǒubízi
口鼻子

yǔmáo
羽毛
ερπετό =

yǔmáo
羽毛

niǎohuì
鸟喙páxíng dòngwù
爬行动物
μύτη =

jiānyá
尖牙

niǎohuì
鸟喙

bízi
鼻子

kǒubízi
口鼻子
ψάρι =shòupí
兽皮

shòupí
兽皮

zōng
σακούλα =

liáoyá
獠牙

shòupí
兽皮

yù`érdài
育儿袋

jiānyá
尖牙
ουρά =

wěiba
尾巴

yǔmáo
羽毛

shòupí
兽皮

ruǎnmáo
软毛
δέρμα =

shòupí
兽皮

zōng

zhuǎzi
爪子


πόδι =

zhuǎzi
爪子

qízhuàngzhī
鳍状肢

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎozuǐ
鸟嘴
δόντι =

qízhuàngzhī
鳍状肢

ruǎnmáo
软毛

jiānyá
尖牙


Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles