Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Elements test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Elements test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Eisen =

huò

làn

yuánzǐde
原字的

tiě
Kalium =

kāijiǎ

gǒng
Americium =

méi

jiǎ

lǎo

duǒ
Iridium =
Magnesium =

kāi

gàiměi
Xenon =

xiān

tóng

dàn


Astat =

tóng

diànzǐ
电子

nuǒ

láo
Natrium =

duǒ

shēn
Zirkonium =gàoléi
Erbium =yuánzǐde
原字的

èr

jiá
Niob =

xiān

mén
Kalzium =

gǒng

dìng

liú

gài
Wismut =

xiù


Europium =

yǒu

zhōngzǐ
中子

zhōngzǐ
中子

měng
Helium =

liú

hàiā
Scandium =

dàn

yuánsù
元素

liú

kàng
Einsteinium =

āi

shì

tóng

kāi
Sauerstoff =

léiyǎng

gài
Francium =fāng

tàn

méi
Dysprosium =

zhōngzǐ
中子

kāi
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles