Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gëtrank test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gëtrank test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Gëtrank category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Bier =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

píjiǔ
啤酒

shuǐ

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
Whisky =

báilándì
白兰地

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

nǎi

shuǐ
Fruchtsaftkonzentrat =

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

píjiǔ
啤酒

nǎi

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
Gëtrank =

píjiǔ
啤酒

yǐnliào
饮料

qìshuǐ
汽水

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
Starkbier =

píngguǒjiǔ
苹果酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
Milchmixgetränk =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

jiǔjīng
酒精

nǎixī
奶昔

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
Kaffee =

chá

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

kāfēidòu
咖啡豆

qìshuǐ
汽水
Apfelwein =

píngguǒjiǔ
苹果酒

shuǐ

chá

yǐnliào
饮料
Alkohol =

chá

jiǔjīng
酒精

píjiǔ
啤酒

jiǔ
Milch =

nǎi

fútèjiā
伏特加

lǜ chá
绿茶

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
Grüner Tee =

shuǐ

nǎixī
奶昔

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

lǜ chá
绿茶
Wasser =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

shuǐ

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
Wein =

jiǔ

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

fútèjiā
伏特加

nǎixī
奶昔
Brause =

shuǐ

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

shuǐ

qìshuǐ
汽水
Gin =

lǜ chá
绿茶

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

qìshuǐ
汽水
helles Bier =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

lǜ chá
绿茶

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

shuǐ
Champagner =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

jiǔ

chá
Wodka =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

qìshuǐ
汽水

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

fútèjiā
伏特加
Wermut =

jiǔ

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
Saftgetränk =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

píjiǔ
啤酒

báilándì
白兰地

jīwěijiǔ
鸡尾酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles