Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Reptiles test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Reptiles category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

serpent à sonnette =

xiǎngwěishé
响尾蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

lín
crocodile =

èyú
鳄鱼

jiānyá
尖牙

xīyì
蜥蜴

jiānyá
尖牙
aspic =

jiǎokuí
角蝰

wángshé
王蛇

jiānyá
尖牙

jùshé
巨蛇
serpent =

shé

èyú
鳄鱼

jiānyá
尖牙

yǎnjìngshé
眼镜蛇
écaille =

jiānyá
尖牙

lín

èyú
鳄鱼

xiǎngwěishé
响尾蛇
cobra =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

bìhǔ
壁虎
queue =

xiǎngwěishé
响尾蛇

lín

wěiba
尾巴

lín
crochet =

bìhǔ
壁虎

èyú
鳄鱼

jiānyá
尖牙

lín
alligator =

jùshé
巨蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

duǎnwěn`è
短吻鳄

xīyì
蜥蜴
iguane =

xiǎngwěishé
响尾蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

duǎnwěn`è
短吻鳄
reptile =

páxíng dòngwù
爬行动物

jiānyá
尖牙

jiānyá
尖牙

yǎnjìngshé
眼镜蛇
anaconda =

mǎngshé
蟒蛇

shé

èyú
鳄鱼

jiānyá
尖牙
vipère =

xiǎngwěishé
响尾蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

mǎngshé
蟒蛇

èyú
鳄鱼
mamba noir =

shé

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
lézard =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

xīyì
蜥蜴

xiǎngwěishé
响尾蛇

wěiba
尾巴
boa constrictor =

wángshé
王蛇

wěiba
尾巴

jùshé
巨蛇

bìhǔ
壁虎
gekko =

páxíng dòngwù
爬行动物

páxíng dòngwù
爬行动物

bìhǔ
壁虎

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
python =

páxíng dòngwù
爬行动物

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

jùshé
巨蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles