Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Logement test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Logement category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

terrasse =

lùtái
露台

dìbǎn
地板

xiǎojìng
小径

qǐjūshì
起居室
plafond =

sānjiǎo qiáng
三角墙

dìbǎn
地板

tiānhuābǎn
天花板

bǎshǒu
把手
tuyay =

lóushàng
楼上

dìbǎn
地板

dìxiàshì
地下室

páishuǐgōu
排水沟
tuyau d'écoulement =

xiǎojìng
小径

jiā

páishuǐguǎn
排水管

fáng
éntree =

dìbǎn
地板

cǎopíng
草坪

huāyuán
花园

ménkǒu
门口
appartement =

lóushàng
楼上

wūyán
屋檐

yùshì
浴室

gōngyù
公寓
escalier =

lóutī
楼梯

chēfáng
车房

bǎshǒu
把手

lùtái
露台
avant-toit =

wūyán
屋檐

píngfáng
平房

shì

huāyuán
花园
chemin, sentier =

píngfáng
平房

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

shì

xiǎojìng
小径
sol =

chēdào
车道

chēfáng
车房

wòshì
卧室

dìbǎn
地板
logement =

jiā

nuǎnfáng
暖房

nuǎnfáng
暖房

chuāngbōli
窗玻璃
maison =

wūyán
屋檐

fáng

xiǎojìng
小径

lóuxià
楼下
jardin =

bǎshǒu
把手

huāyuán
花园

yùshì
浴室

lóutī
楼梯
porte =

mén

chuāng

lóutī
楼梯

qiang
salle de séjour =

nuǎnfáng
暖房

xiǎojìng
小径

sānjiǎo qiáng
三角墙

qǐjūshì
起居室
chambre =

wòshì
卧室

lóutī
楼梯

píngfáng
平房

yùshì
浴室
salle de bains =

páishuǐgōu
排水沟

ménlíng
门铃

yùshì
浴室

páishuǐguǎn
排水管
massif =

cǎopíng
草坪

chuāng

huātán
花坛

lóutī
楼梯
escalier =

yùshì
浴室

lóutī
楼梯

lóushàng
楼上

dìxiàshì
地下室
rebord de fenêtre =

sānjiǎo qiáng
三角墙

chuāngtái
窗台

lóutī
楼梯

chúfáng
厨房
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles