Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Flowers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

poppy =

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

fēi yàn cǎo
飞燕草

yīngsù
罂粟

yínliánhuā
银莲花属
lilac =

dùjuān
杜鹃

púgōngyīng
蒲公英

xūnyīcǎo
薰衣草

dīngxiāng
丁香
wild chrysanthemum =

lián

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

yě jú huā
野菊花

xuělián
雪莲
aster =

xuělián
雪莲

zǐwǎn
紫菀

huángshuǐxiān
黄水仙

xiàngrìkuí
向日葵
iris =

yě jú huā
野菊花

shèxiāng shízhú
麝香石竹

yuānwěi
鸢尾

xiàngrìkuí
向日葵
dahlia =

yǔshàndòu
羽扇豆

méiguì
玫瑰

dàlìjú
大麗菊

xiàngrìkuí
向日葵
narcissus =

bái jú huā
白菊花

shuǐxiānshǔ
水仙属

dùjuān
杜鹃

lián
gillyflower =

sānsèjǐn
三色堇

xiàngrìkuí
向日葵

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

dà yán tóng
大岩桐
lupine =

yǔshàndòu
羽扇豆

púgōngyīng
蒲公英

huángshuǐxiān
黄水仙

bái jú huā
白菊花
lavender =

yǔshàndòu
羽扇豆

xūnyīcǎo
薰衣草

hànjīnlián
旱金莲

huā
rose =

bǎi rì cǎo
百日草

xiānkèlái
仙客来

méiguì
玫瑰

yě jú huā
野菊花
hydrangea =

púgōngyīng
蒲公英

xiùqiúhuā
绣球花

xiānkèlái
仙客来

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花
aspidistra =

huángshuǐxiān
黄水仙

yīyèlán
一叶兰

jīnzhǎnhuā
金盏花

yě fēng xìn zǐ
野风信子
bluebell =

yǔshàndòu
羽扇豆

huángshuǐxiān
黄水仙

xiānkèlái
仙客来

yě fēng xìn zǐ
野风信子
daffodil =

dīngxiāng
丁香

bǎi rì cǎo
百日草

huángshuǐxiān
黄水仙

xūnyīcǎo
薰衣草
pelargonium =

tiān zhú kuí
天竺葵

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

shuǐxiānshǔ
水仙属

yīngsù
罂粟
delphinium =

dùjuān
杜鹃

bǎi rì cǎo
百日草

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

fēi yàn cǎo
飞燕草
lily =

bǎihé
百合

púgōngyīng
蒲公英

yě jú huā
野菊花

dà yán tóng
大岩桐
zinnia =

huā

púgōngyīng
蒲公英

bǎi rì cǎo
百日草

yuānwěi
鸢尾
nasturtium =

hànjīnlián
旱金莲

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

huā

fēi yàn cǎo
飞燕草
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles