Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Opisina test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Opisina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pisara =

zhǐ zhāng
纸张

bàn gōng zhuō
办公桌

gāng bǐ
钢笔

hēi bǎn
黑板
bulpin =

diàn nǎo
电脑

wén jiàn hé
文件盒

gāng bǐ
钢笔

xiàng pí
橡皮
lamesa =

hēi bǎn cā
黑板擦

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn nǎo
电脑

huí xíng zhēn
回形针
lingkuranan =

xiàng pí
橡皮

yǐ zi
椅子

hēi bǎn cā
黑板擦

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
pambura =

zhǐ zhāng
纸张

chōu tì
抽屉

xiàng pí
橡皮

yǐ zi
椅子
kwaderno =

bǐ jì běn
笔记本

bàn gōng zhuō
办公桌

shōu wén lán
收文篮

xìn fēng
信封
estaplir =

hēi bǎn cā
黑板擦

chōu tì
抽屉

diàn huà
电话

dìng shū jī
订书机
telepono =

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn huà
电话

yǐ zi
椅子

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
sulod sa bandeha =

shōu wén lán
收文篮

wén jiàn hé
文件盒

huí xíng zhēn
回形针

gāng bǐ
钢笔
pambura sa pisara =

xìn fēng
信封

hēi bǎn cā
黑板擦

shōu wén lán
收文篮

diàn huà
电话
ipit sa papel =

gāng bǐ
钢笔

jì shì běn
记事本

xìn fēng
信封

huí xíng zhēn
回形针
kwaderno =

diàn huà
电话

qiān bǐ
铅笔

jì shì běn
记事本

diàn nǎo
电脑
opisina =

bàn gōng shì
办公室

diàn huà hào mǎ
电话号码

hēi bǎn cā
黑板擦

dǎng àn guì
档案柜
sudlanan nga kabinet =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

dǎng àn guì
档案柜

yǐ zi
椅子

huí xíng zhēn
回形针
papel =

zhǐ zhāng
纸张

gāng bǐ
钢笔

diàn huà hào mǎ
电话号码

xiàng pí
橡皮
gawas sa bandeha =

hēi bǎn cā
黑板擦

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

wén jiàn hé
文件盒

xiàng pí
橡皮
kompyuter =

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn nǎo
电脑

xiàng pí
橡皮
hunos =

chōu tì
抽屉

bàn gōng zhuō
办公桌

bàn gōng shì
办公室

bàn gōng shì
办公室
libro sa telepono =

hēi bǎn
黑板

dìng shū jī
订书机

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

xiàng pí
橡皮
enbelop =

xiàng pí
橡皮

xìn fēng
信封

dìng shū jī
订书机

diàn huà hào mǎ
电话号码
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles