Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Opisina test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Opisina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lamesa =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

yǐ zi
椅子

bàn gōng zhuō
办公桌

hēi bǎn cā
黑板擦
telepono =

yǐ zi
椅子

diàn huà
电话

dìng shū jī
订书机

huí xíng zhēn
回形针
bulpin =

gāng bǐ
钢笔

dǎng àn guì
档案柜

dìng shū jī
订书机

chōu tì
抽屉
pisara =

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ
电话号码

zhǐ zhāng
纸张

hēi bǎn
黑板
gawas sa bandeha =

wén jiàn hé
文件盒

diàn huà hào mǎ
电话号码

bàn gōng shì
办公室

qiān bǐ
铅笔
kwaderno =

qiān bǐ
铅笔

bǐ jì běn
笔记本

dìng shū jī
订书机

xiàng pí
橡皮
numero sa telepono =

xìn fēng
信封

chōu tì
抽屉

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn huà
电话
pambura sa pisara =

hēi bǎn cā
黑板擦

diàn huà
电话

huí xíng zhēn
回形针

xìn fēng
信封
estaplir =

dìng shū jī
订书机

chōu tì
抽屉

bàn gōng shì
办公室

dǎng àn guì
档案柜
tahal =

chōu tì
抽屉

huí xíng zhēn
回形针

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

xiàng pí
橡皮
lapis =

hēi bǎn
黑板

dìng shū jī
订书机

diàn nǎo
电脑

qiān bǐ
铅笔
ipit sa papel =

diàn huà
电话

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

huí xíng zhēn
回形针

shōu wén lán
收文篮
papel =

zhǐ zhāng
纸张

diàn nǎo
电脑

diàn nǎo
电脑

huí xíng zhēn
回形针
libro sa telepono =

gāng bǐ
钢笔

shōu wén lán
收文篮

chōu tì
抽屉

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
kwaderno =

hēi bǎn
黑板

shōu wén lán
收文篮

xìn fēng
信封

jì shì běn
记事本
lingkuranan =

yǐ zi
椅子

qiān bǐ
铅笔

qiān bǐ
铅笔

hēi bǎn
黑板
kompyuter =

diàn nǎo
电脑

jì shì běn
记事本

shōu wén lán
收文篮

diàn huà
电话
sulod sa bandeha =

bǐ jì běn
笔记本

shōu wén lán
收文篮

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ
电话号码
opisina =

yǐ zi
椅子

gāng bǐ
钢笔

chōu tì
抽屉

bàn gōng shì
办公室
sudlanan nga kabinet =

qiān bǐ
铅笔

dǎng àn guì
档案柜

jì shì běn
记事本

wén jiàn hé
文件盒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles