Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Insekto test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

handanaw =

zhīzhū
蜘蛛

qīngtíng
蜻蜓

zhīzhū
蜘蛛

qiūyǐn
蚯蚓
alasiwsiw =

qiūyǐn
蚯蚓

zhàměng
蚱蜢

mìfēng
蜜蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫
hulmigas =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

húdié
蝴蝶

cāngyíng
苍蝇

máyǐ
蚂蚁
kabakaba =

rùi

qiūyǐn
蚯蚓

húdié
蝴蝶

zhāngláng
蟑螂
wati =

rùi

kūnchóng
昆虫

rùi

qiūyǐn
蚯蚓
hukhok, tagnok =

rùi

máochóng
毛虫

zhàměng
蚱蜢

zhīzhū
蜘蛛
lampinig =

máyǐ
蚂蚁

xiǎo kūnchóng
小昆虫

huángfēng
黄蜂

máyǐ
蚂蚁
putyokan, buyog =

jiǎchóng
甲虫

zhīzhū
蜘蛛

mìfēng
蜜蜂

jiǎchóng
甲虫
lamok =

wén

kūnchóng
昆虫

qiūyǐn
蚯蚓

zhāngláng
蟑螂
sipit =

wúgōng
蜈蚣

zhàměng
蚱蜢

qiūyǐn
蚯蚓

qiūyǐn
蚯蚓
abatod =

jiǎchóng
甲虫

huángfēng
黄蜂

rùi

qiūyǐn
蚯蚓
dakong ulod =

zhàměng
蚱蜢

máochóng
毛虫

qiūyǐn
蚯蚓

é
insekto, pakan =

cāngyíng
苍蝇

húdié
蝴蝶

kūnchóng
昆虫

qiūyǐn
蚯蚓
anunugba =

wúgōng
蜈蚣

qīngtíng
蜻蜓

húdié
蝴蝶

é
uk`uk =

wúgōng
蜈蚣

wúgōng
蜈蚣

cāngyíng
苍蝇

zhāngláng
蟑螂
mamang =

qīngtíng
蜻蜓

xiǎo kūnchóng
小昆虫

cāngyíng
苍蝇

qīngtíng
蜻蜓
kaka =

huángfēng
黄蜂

xiēzi
蝎子

zhīzhū
蜘蛛

húdié
蝴蝶
langaw =

wén

rùi

cāngyíng
苍蝇

qiūyǐn
蚯蚓
wati =

máochóng
毛虫

qiūyǐn
蚯蚓

qīngtíng
蜻蜓

húdié
蝴蝶
tanga =

xiēzi
蝎子

qīngtíng
蜻蜓

zhīzhū
蜘蛛

wúgōng
蜈蚣
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles