Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Insekto test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dakong ulod =

zhàměng
蚱蜢

xiēzi
蝎子

máochóng
毛虫

xiēzi
蝎子
putyokan, buyog =

wén

jiǎchóng
甲虫

mìfēng
蜜蜂

cāngyíng
苍蝇
mamang =

rùi

mìfēng
蜜蜂

qiūyǐn
蚯蚓

xiǎo kūnchóng
小昆虫
handanaw =

qīngtíng
蜻蜓

qiūyǐn
蚯蚓

zhàměng
蚱蜢

xiǎo kūnchóng
小昆虫
kabakaba =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

máochóng
毛虫

qiūyǐn
蚯蚓

húdié
蝴蝶
sipit =

wúgōng
蜈蚣

zhāngláng
蟑螂

máochóng
毛虫

wén
hulmigas =

kūnchóng
昆虫

kūnchóng
昆虫

máyǐ
蚂蚁

wén
lamok =

wúgōng
蜈蚣

mìfēng
蜜蜂

wén

zhīzhū
蜘蛛
abatod =

máyǐ
蚂蚁

zhàměng
蚱蜢

jiǎchóng
甲虫

zhīzhū
蜘蛛
tanga =

jiǎchóng
甲虫

máochóng
毛虫

qiūyǐn
蚯蚓

xiēzi
蝎子
anunugba =

zhāngláng
蟑螂

zhàměng
蚱蜢

máochóng
毛虫

é
hukhok, tagnok =

jiǎchóng
甲虫

jiǎchóng
甲虫

qīngtíng
蜻蜓

rùi
uk`uk =

é

zhāngláng
蟑螂

máochóng
毛虫

xiēzi
蝎子
langaw =

wén

cāngyíng
苍蝇

zhīzhū
蜘蛛

zhāngláng
蟑螂
alasiwsiw =

huángfēng
黄蜂

qīngtíng
蜻蜓

zhàměng
蚱蜢

zhīzhū
蜘蛛
wati =

máochóng
毛虫

zhīzhū
蜘蛛

qiūyǐn
蚯蚓

zhāngláng
蟑螂
wati =

qīngtíng
蜻蜓

qiūyǐn
蚯蚓

máochóng
毛虫

kūnchóng
昆虫
kaka =

máochóng
毛虫

qiūyǐn
蚯蚓

zhīzhū
蜘蛛

kūnchóng
昆虫
insekto, pakan =

kūnchóng
昆虫

húdié
蝴蝶

zhāngláng
蟑螂

huángfēng
黄蜂
lampinig =

huángfēng
黄蜂

wén

wúgōng
蜈蚣

zhīzhū
蜘蛛
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles