Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Banyo test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Banyo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tutpest =

fàshuā
发刷

lóngtóu
龙头

línyù
淋浴

yágāo
牙膏
sudlay sa buhok =

fàshuā
发刷

yáshuā
牙刷

jìng

shū
sipilyo =

shū

guànxǐshì
盥洗室

shū

yáshuā
牙刷
gripo =

guànxǐshì
盥洗室

yágāo
牙膏

lóngtóu
龙头

yùshì
浴室
bubho =xǐfàjì
洗发剂

xǐdícáo
洗涤槽

féizào
肥皂
ilo =

guànxǐshì
盥洗室

wèishēng zhǐ
卫生纸

féizào
肥皂

féizào
肥皂
kaligoanan =

guànxǐshì
盥洗室

línyù
淋浴

guànxǐshì
盥洗室

fàshuā
发刷
sabon =

féizào
肥皂

yágāo
牙膏

wèishēng zhǐ
卫生纸

xǐdícáo
洗涤槽
sudlay =

shū

yágāo
牙膏

wèishēng zhǐ
卫生纸

guànxǐshì
盥洗室
banyo =

yùshì
浴室

shū

shū

yágāo
牙膏
kasilyas =

línyù
淋浴

yáshuā
牙刷

féizào
肥皂

guànxǐshì
盥洗室
mugmug para sa baba =

wèishēng zhǐ
卫生纸

xǐfàjì
洗发剂

xǐdícáo
洗涤槽

shùkǒujì
漱口剂
lababo =

wèishēng zhǐ
卫生纸

yáshuā
牙刷

shū

xǐdícáo
洗涤槽
samin =

jìng

guànxǐshì
盥洗室guànxǐshì
盥洗室
kaligoanan =yùshì
浴室

lóngtóu
龙头

lóngtóu
龙头
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles