Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Türkçe-Portekızce Sözlük

Türkçe-Portekızce Sözlük | Lisan

Search dictionary :-

TürkçePortekızce

lisanf língua
okumakler
yazmakletter, escrever
daktilo etmekdatilografar
matbaa harfleriyle yazmakescrever em letra da imprensa
silmekapagar
konuşmakfalar
söylemekdizer
söylemekfalar, conversar
sormakperguntar
hecelemeksoletrar
çekmekdesenhar
isimm sunstantivo
fiilm verbo
sıfatm adjetivo
zarfm advérbio
zamirm pronome
alfabem alfabeto
harff letra
rakamm número
numaram número
miktarm número
sembolm símbolo
sözcükf palavra
okunmaf leitura
yazımf ortografia
yazıf escrita
cümlef frase
sözm ditado
ibaref frase
atasözüm provérbio
ifadef declaração
soruf pergunta
tekstm texto
paragrafm parágrafo
bölümm capítulo
dilbilgisif gramática
apostrofm apóstrofo
noktam ponto
virgülf vírgula
iki noktampl dois pontos
noktalı virgülm ponto e vírgula
tirem hífen
zamanm tempo
geçmis zamanpretérito
şimdiki zamanpresente
gelecek zamanfuturo
geçmis zamanperfeito
mişli geçmiş zamanpretérito perfeito

edebiyatf literatura
kitapm livro
karikatür biçiminde hikaye serisif revista em quadrinhos
sözlükm dicionário
dili sözlüğüdicionário de lingua
broşurm folheto
mektupf letra
magazinf revista
gazetem jornal
broşurm panfleto
ders kitabım livro escolar
ciltm livro grosso, m tomo
raporm relatório, m boletim escolar
kısa öyküm conto
biyografif biografia
dökümanm documento
öyküf estória
romanf novela
şiirm poema
korkuterror
komedicomedia, humor
macera romanıromance
bilimkurguf ficção científica
matbaa harfim tipo
harf karakteri, fontf fonte
harf karakterim tipo
sabitmpl artigos de papelaria
dolmakalemf caneta
kurşunkalemm lápis
kâğıtm papel
mürekkepf tinta

konuşmaf fala
dedikoduf conversa
tartışmam debate
tartışmaf discussão
tartışmam argumento
sohbetf conversação
Now take the Lisan test in Portuguese

Kategori
Ülkeler

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Böcekler
Bitkiler
Çiçekler
Sebzeler
Meyveler
Ağaçlar

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Elementler
Astronomi
Biçimler
Ağırlıklar ve Ölçüler

Lisan
Rakamlar

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles