jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ücretsiz Türkçe-Norveççe Sözlük

Ücretsiz Türkçe-Norveççe Sözlük | Rakamlar

Turkish

TürkçeNorveççe
rakamnt nummer

sıfırnull
sıfırnull
biren
ikito
üçtre
dörtfire
beşfem
altıseks
yedisju
sekizåtte
dokuzni
onti
on birelleve
on ikitolv
on üçtretten
on dörtfjorten
on beşfemten
on altıseksten
on yedisytten
on sekizatten
on dokuznitten
yirmitjue
yirmi birtjueén
yirmi ikitjueto
yirmi üçtjuetre
yirmi dörttjuefire
yirmi beştjuefem
yirmi altıtjueseks
yirmi yeditjuesju
yirmi sekiztjueåtte
yirmi dokuztjueni
otuztretti
otuz birtrettien
otuz ikitrettito
kırkførti
kırk birførtien
kırk ikiførtito
ellifemti
elli birfemtien
altmışseksti
altmış birsekstien
yetmişsytti
yetmiş birsyttien
seksenåtti
seksen biråttien
doksannitti
doksan birnittien
yüzhundre
yüz birhundre og én
yüz ikihundre og to
iki yüzto hundre
iki yüz birto hundre og én
üç yüztre hundre
dört yüzfire hundre
beş yüzfem hundre
altı yüzseks hundre
yedi yüzsju hundre
sekiz yüzåtte hundre
dokuz yüzni hundre
binett tusen
bin birett tusen og én
bin yüz birett tusen hundre og én
iki binto tusen
üç bintre tusen
dört binfire tusen
beş binfem tusen
altı binseks tusen
yedi binsju tusen
sekiz binåtte tusen
dokuz binni tusen
on binti tusen
yüz binhundre tusen
milyonén million
on milyonti millioner
yüz milyonhundre millioner
milyarén milliard
on milyarti milliard
trilyonén billion
TürkçeNorveççe

Now take the Rakamlar test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles