jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ücretsiz Türkçe-Endonezyaca Sözlük

Ücretsiz Türkçe-Endonezyaca Sözlük | Rakamlar

Turkish

TürkçeEndonezyaca

sıfırkosong, nol
sıfırkosong, nol
birsatu
ikidua
üçtiga
dörtempat
beşlima
altıenam
yeditujuh
sekizdelapan
dokuzsembilan
onsepuluh
on birsebelas
on ikidua belas
on üçtiga belas
on dörtempat belas
on beşlima belas
on altıenam belas
on yeditujuh belas
on sekizdelapan belas
on dokuzsembilan belas
yirmidua puluh
yirmi birdua puluh satu
yirmi ikidua puluh dua
yirmi üçdua puluh tiga
yirmi dörtdua puluh empat
yirmi beşdua puluh lima
yirmi altıdua puluh enam
yirmi yedidua puluh tujuh
yirmi sekizdua puluh delapan
yirmi dokuzdua puluh sembilan
otuztiga puluh
otuz birtiga puluh satu
otuz ikitiga puluh dua
kırkempat puluh
kırk birempat puluh satu
kırk ikiempat puluh dua
ellilima puluh
elli birlima puluh satu
altmışenam puluh
altmış birenam puluh satu
yetmiştujuh puluh
yetmiş birtujuh puluh satu
seksendelapan puluh
seksen birdelapan puluh satu
doksansembilan puluh
doksan birsembilan puluh satu
yüzseratus
yüz birseratus satu
yüz ikiseratus dua
iki yüzdua ratus
iki yüz birdua ratus satu
üç yüztiga ratus
dört yüzempat ratus
beş yüzlima ratus
altı yüzenam ratus
yedi yüztujuh ratus
sekiz yüzdelapan ratus
dokuz yüzsembilan ratus
binseribu
iki bindua ribu
üç bintiga ribu
dört binempat ribu
beş binlima ribu
altı binenam ribu
yedi bintujuh ribu
sekiz bindelapan ribu
dokuz binsembilan
on binsepuluh ribu
yüz binseratus ribu
milyonsatu juta
on milyonsepuluh juta
yüz milyonseratus juta
milyarsatu miliar
on milyarsepuluh miliar
trilyonsatu trilium
TürkçeEndonezyaca

Now take the Rakamlar test in Indonesian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles