Türkçe-Yunanca Sözlük Rakamlar
Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Türkçe-Yunanca Sözlük

Türkçe-Yunanca Sözlük | Rakamlar

Search dictionary :-

TürkçeYunanca

rakamm αριθμός

sıfırμηδέν
sıfırμηδέν
birένα
ikiδύο
üçτρία
dörtτέσσερα
beşπέντε
altıέξι
yediεπτά
sekizοκτώ
dokuzεννέα
onδέκα
on birέντεκα
on ikiδώδεκα
on üçδεκατρία
on dörtδεκατέσσερα
on beşδεκαπέντε
on altıδεκαέξι
on yediδεκαεπτά
on sekizδεκαοχτώ
on dokuzδεκαεννέα
yirmiείκοσι
yirmi birείκοσι ένα
yirmi ikiείκοσι δύο
yirmi üçείκοσι τρία
yirmi dörtείκοσι τέσσερα
yirmi beşείκοσι πέντε
yirmi altıείκοσι έξι
yirmi yediείκοσι επτά
yirmi sekizείκοσι οκτώ
yirmi dokuzείκοσι εννέα
otuzτριάντα
otuz birτριάντα ένα
otuz ikiτριάντα δύο
elliπενήντα
elli birπενήντα ένα
altmışεξήντα
altmış birεξήντα ένα
yetmişεβδομήντα
yetmiş birεβδομήντα ένα
seksenογδόντα
seksen birογδόντα ένα
doksanενενήντα
doksan birενενήντα ένα
yüzεκατό
yüz birεκατόν ένα
yüz ikiεκατόν δύο
iki yüzδιακόσια
iki yüz birδιακόσια ένα
üç yüzτριακόσια
dört yüzτετρακόσια
beş yüzπεντακόσια
altı yüzεξακόσια
yedi yüzεπτακόσια
sekiz yüzοκτακόσια
dokuz yüzεννιακόσια
binχίλια
bin birχίλια ένα
iki binδύο χιλιάδες
üç binτρεις χιλιάδες
dört binτέσσερις χιλιάδες
beş binπέντε χιλιάδες
altı binέξι χιλιάδες
yedi binεπτά χιλιάδες
sekiz binοκτώ χιλιάδες
dokuz binεννέα χιλιάδες
on binδέκα χιλιάδες
yüz binεκατό χιλιάδες
milyonένα εκατομμύρια
on milyonδέκα εκατομμύρια
yüz milyonεκατό εκατομμύρια
milyarένα δισεκατομμύριο
on milyarδέκα δισεκατομμύριο
trilyonένα τρισεκατομμύριο
Now take the Rakamlar test in Greek

Language Book Store
Kategori
Ülkeler

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Böcekler
Bitkiler
Çiçekler
Sebzeler
Meyveler
Ağaçlar

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Okul
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Elementler
Astronomi
Biçimler
Ağırlıklar ve Ölçüler

Lisan
Rakamlar
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles