Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Türkçe-Almanca Sözlük

Türkçe-Almanca Sözlük | Rakamlar

Search dictionary :-

TürkçeAlmanca

rakamf Zahl

sıfırnull
sıfırnull
bireins
ikizwei
üçdrei
dörtvier
beşfünf
altısechs
yedisieben
sekizacht
dokuzneun
onzehn
on birelf
on ikizwölf
on üçdreizehn
on dörtvierzehn
on beşfünfzehn
on altısechzehn
on yedisiebzehn
on sekizachtzehn
on dokuzneunzehn
yirmizwanzig
yirmi bireinundzwanzig
yirmi ikizweiundzwanzig
yirmi üçdreiundzwanzig
yirmi dörtvierundzwanzig
yirmi beşfünfundzwanzig
yirmi altısechsundzwanzig
yirmi yedisiebenundzwanzig
yirmi sekizachtundzwangzig
yirmi dokuzneunundzwanzig
otuzdreißig
otuz bireinunddreißig
otuz ikizweiunddreißig
ellifünfzig
elli bireinundfünfzig
altmışsechzig
altmış bireinundsechzig
yetmişsiebzig
yetmiş bireinundsiebzig
seksenachtzig
seksen bireinundachtzig
doksanneunzig
doksan bireinundneunzig
yüzhunderteins
yüz birhundertzwei
yüz ikihundertdrei
iki yüzzweihundert
iki yüz birzweihunderteins
üç yüzdreihundert
dört yüzvierhundert
beş yüzfünfhundert
altı yüzsechhundert
yedi yüzsiebenhundert
sekiz yüzachthundert
dokuz yüzneunhundert
bintausend
bin birtausendeins
bin yüz birtausendhunderteins
iki binzweitausend
üç bindreitausend
dört binviertausend
beş binfünftausend
altı binsechtausend
yedi binsiebentausend
sekiz binachttausend
dokuz binneuntausend
on binzehntausend
yüz bineinhunderttausend
milyonmillion
on milyonzehn millionen
yüz milyonein hundert millionen
milyareine milliarde
on milyarzehn milliarde
trilyoneine billion
Now take the Rakamlar test in German

Language Book Store

Tip:-
German nouns have three genders. Masculine, feminine and neuter. There is no way to know the gender of a noun so you must learn the gender at the same time.
Kategori
Ülkeler

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Kuşlar
Böcekler
Bitkiler
Çiçekler
Sebzeler
Meyveler
Ağaçlar

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Okul
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Elementler
Astronomi
Biçimler
Ağırlıklar ve Ölçüler

Lisan
Rakamlar
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles