Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Türkçe-Fransızca Sözlük

Türkçe-Fransızca Sözlük | Din

Search dictionary :-

TürkçeFransızca

dinf religion
dinselreligieux, religieuse
apostolm apôtre
atamakordonner
azizm saint, f sainte
başpiskoposm archevêque
Budam Bouddha
Budizmm bouddhisme
camif mosquée
cehennemm enfer
cennetm ciel
dindarpieux
dua etmekprier
duaf prière
günah çıkartma hücresim confessionnal
hıristiyanm chrétien, f chrétienne
hıristiyanlıkm chrétienté
hahamm rabbin
havarim/f disciple
hayırduaf bénédiction
Hazreti İsam le Christ
iblism démon
itiraff confession
Katolikm/f catholique
keşişm moine
kilisef église
kutsalsaint
Kutsal Kitapm les Écritures
kutsamakbénir
küçük kilisef chapelle
melekm ange
mezarlıkm cimetière
Müslümanm musulman, f musulmane
oraklm oracle
papazm pasteur
paygamberm prophète
piskoposm évêque
rahibef religieuse
rahibef prêtresse
rahip yardımcısım acolyte
rahipm père
rahipm prêtre
rahiplikf prêtrise
Şabatm sabbat
şeytanm Satan
şeytanm diable
tabutm cercueil
Tanrım dieu
Tanrıçaf déesse
tapınakm temple
tapınmavénérer
tapan kimsem/f fidèle
türbem sanctuaire
vaız vermekprêcher
vaftizm baptême
Vaftizcim/f baptiste
Yahudim juif, f juive
Yahudilere özgüjuif, juive
Now take the Din test in French

Language Book Store

Tip:-
To say yes in french you use either oui or si.

Oui is used to answer an affirmative question.

Si is used to answer a negative question.
Kategori
Ülkeler

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Kuşlar
Böcekler
Bitkiler
Çiçekler
Sebzeler
Meyveler
Ağaçlar

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Elementler
Astronomi
Biçimler
Ağırlıklar ve Ölçüler

Lisan
Rakamlar
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles