Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Türkçe-Fransızca Sözlük

Türkçe-Fransızca Sözlük | Rakamlar

Search dictionary :-

TürkçeFransızca


sıfırzéro
sıfırzéro
birun
ikideux
üçtrois
dörtquatre
beşcinq
altısix
yedisept
sekizhuit
dokuzneuf
ondix
on bironze
on ikidouze
on üçtreize
on dörtquatorze
on beşquinze
on altıseize
on yedidix-sept
on sekizdix-huit
on dokuzdix-neuf
yirmivingt
yirmi birvingt et un
yirmi ikivingt-deux
yirmi üçvingt-trois
yirmi dörtvingt-quatre
yirmi beşvingt-cinq
yirmi altıvingt-six
yirmi yedivingt-sept
yirmi sekizvingt-huit
yirmi dokuzvingt-neuf
otuztrente
otuz birtrente et un
otuz ikitrente-deux
kırkquarante
kırk birquarante et un
kırk ikiquarante-deux
ellicinquante
elli bircinquante et un
altmışsoixante
altmış birsoixante et un
yetmişsoixante-dix
yetmiş birsoixante et onze
seksenquatre-vingts
seksen birquatre-vingt-un
doksanquatre-vingt-dix
doksan birquatre-vingt-onze
yüzcent
yüz bircent un
yüz ikicent deux
iki yüzdeux cents
iki yüz birdeux cent un
üç yüztrois cents
dört yüzquatre cents
beş yüzcinq cents
altı yüzsix cents
yedi yüzsept cents
sekiz yüzhuit cents
dokuz yüzneuf cents
binmille
bin birmille et un
bin yüz birmille cent et un
iki bindeux mille
üç bintrois mille
dört binquatre mille
beş bincinq mille
altı binsix mille
yedi binsept mille
sekiz binhuit mille
dokuz binneuf mille
on bindixmille
yüz bincent mille
milyonun million
on milyondix million
yüz milyoncent million
milyarun milliard
on milyardix milliard
trilyonun billion
Now take the Rakamlar test in French

Language Book Store

Tip:-
To say yes in french you use either oui or si.

Oui is used to answer an affirmative question.

Si is used to answer a negative question.
Kategori
Ülkeler

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Kuşlar
Böcekler
Bitkiler
Çiçekler
Sebzeler
Meyveler
Ağaçlar

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Elementler
Astronomi
Biçimler
Ağırlıklar ve Ölçüler

Lisan
Rakamlar
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles