jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ücretsiz Türkçe-Çince Sözlük

Ücretsiz Türkçe-Çince Sözlük | Rakamlar

Turkish

TürkçePinyinÇince
rakamhàomǎ号码

sıfırlíng
sıfırlíng
bir
ikièr
üçsān
dört
beş
altıliù
yedi
sekiz
dokuzjiǔ
onshí
on birshíyī十一
on ikishí`èr十二
on üçshísān十三
on dörtshísì十四
on beşshíwǔ十五
on altıshíliù十六
on yedishíqī十七
on sekizshíbā十八
on dokuzshíjiǔ十九
yirmièrshí二十
yirmi birèrshíyī二十一
yirmi ikièrshí`èr二十二
otuzsānshí三十
otuz birsānshíyī三十一
otuz ikisānshí`èr三十二
kırksìshí四十
kırk birsìshíyī四十一
kırk ikisìshí`èr四十二
elliwǔshí五十
elli birwǔshíyī五十一
altmışliǔshí六十
altmış birliǔshíyī六十一
yetmişqīshí七十
yetmiş birqīshíyī七十一
seksenbāshí八十
seksen birbāshíyī八十一
doksanjiǔshí九十
doksan birjiǔshíyī九十一
yüzyībǎi一百
yüz biryībǎi líng yī一百零一
yüz ikiyībǎi líng èr一百零二
iki yüzèrbǎi二百
iki yüz birèrbǎi líng yī二百零一
üç yüzsānbǎi三百
dört yüzsìbǎi四百
beş yüzwǔbǎi五百
altı yüzliùbǎi六百
yedi yüzqībǎi七百
sekiz yüzbābǎi八百
dokuz yüzjiǔbǎi九百
binyīqiān一千
iki binèrqiān二千
üç binsānqiān三千
dört binsìqiān四千
beş binwǔqiān五千
altı binliùqiān六千
yedi binqīqiān七千
sekiz binbāqiān八千
dokuz binjiǔqiān九千
on binyīwàn一万
yüz binshíwàn十万
milyonyībǎiwàn一百万
on milyonyīqiānwàn一千万
yüz milyonyīyì一亿
milyarshíyì十亿
on milyaryī bǎi yì一百亿
trilyonwàn yì万亿
TürkçePinyinÇince

Now take the Rakamlar test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles