Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Türkçe-Çince Sözlük

Türkçe-Çince Sözlük | Doğa

Search dictionary :-

TürkçePinyinÇince

ekvatorchìdào赤道
yarıkürebànquí半球
enlemwěidù纬度
boylamjīngdù经度
kuzey kutbuběijí北极
güney kutbunánjí南极
Yengeç Dönencesiběi huíguīxiàn北回归线
Oğlak Dönencesinán huíguīxiàn南回归线

doğazìránjiè自然界
havatiānqì天气
meteoroloji, havabilgisiqìxiàngxué气象学
aysbergbīngshān, liúbīng冰山, 流冰
boradàfēng大风
bulutyún
buzbīng
buzulbīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
esintiwēifēng微风
fırtınafēngbào风暴
fırtınabàofēngyǔ暴风雨
fırtına, boradàfēng大风
gök gürlemesiléi
gökkuşağıcǎihōng彩虹
kar fırtınasıbàofēngxuě暴风雪
kar tanesixuě huā 雪花
kar yığıntısıxuěduī雪堆
karxuě
kasırgajùfēng飓风
kasırgaxuànfēng旋风
rüzgârfēng
saçaklardan sarkan buz salkımı, saçak buzubīngzhù冰柱
siklonxuànfēng, qìxuán旋风, 气旋
sis
sisyúnwù云雾
sulusepken karyǔjiāxuě雨夹雪
şimşekshǎndiàn闪电
tayfuntáifēng台风
yağmur

sushuǐ
akımliú, shuǐliú流, 水流
akarsuxiǎohé小河
boğazhǎixiá海峡
çağlayanpùbù瀑布
dalgalàng
deltasānjiǎozhōu三角洲
denizhǎi
denizkulağıxièhú, jiāohú泻湖, 礁湖
derexiǎohé, xī小河, 溪
doğal kaynakquán
gelgıtcháo
göl
kasırgaxuánwō旋涡
nehir
okyanusyáng, hǎiyáng洋, 海洋
tsunamihǎixiào海啸

toprakdìqiú地球
adahǎidǎo海岛
çakıl taşıluǎnshí, xiǎoyuánshí卵石, 小圆石
çakıljùlì巨砾
çamur
çökmejiàngluò, píngxī降落, 平息
çölshāmò沙漠
dağ geçidishēngǔ深谷
dağshān, shānyuè山, 山岳
depremdìzhèn地震
dikitlerinshí sǔn石笋
erozyonfǔshí腐蚀
gayzerjiàn xíe quán间歇泉
hendekdìgōu地沟
kıtadàlù, dàzhōu大陆, 大洲
kıyı şeridihǎi`ànxiàn海岸线
kalkershíhuīyán石灰岩
karatǔdì土地
kaya parçasıyánshí, dàshí岩石, 大石
kayayán
kilniántǔ, nítǔ黏土, 泥土
kumshā
kumtaşıshāyán沙岩
mağarashāndòng山洞
mağaradà shāndòng大山洞
odunshùlín树林
ormansēnlín森林
ormancónglín, mìlín丛林, 密林
ovapíngchuān平川
sahilhǎitān海滩
sarkıtzhōng rǔ shí钟乳石
taşshítou石头
tektonik plakadì qiào gòu zào bǎn kuài 地壳构造板块
tepexiǎoshān, qiūlíng小山, 丘陵
tepeshānfēng山峰
titremezhèndòng震动
toprak kaymasıshānbēng, dìhuá山崩, 地滑
topraknítǔ, tǔrǎng泥土, 土壤
uçurumxuányá, qiàobì悬崖, 峭壁
vadixīgǔ, shāngǔ溪谷, 山谷
vahalùzhōu绿洲
volkanhuǒshān火山
yeraltıdìxiàde地下的
zirveshāndǐng山顶
Now take the Doğa test in Chinese

Language Book Store

Tip:-
The romanized version of written chinese is called putonghua and it displays the tones of chinese to help in the pronunciation.
Kategori
Ülkeler

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Kuşlar
Böcekler
Bitkiler
Çiçekler
Sebzeler
Meyveler
Ağaçlar

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Okul
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Elementler
Astronomi
Biçimler
Ağırlıklar ve Ölçüler

Lisan
Rakamlar
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles